Peuteropvang en voorschoolse opvang De Wielerbaan

Bij De Wielerbaan werken montessoribasisschool De Wielerbaan en Kinderdomein Enschede samen in het integraal kindcentrum (IKC). U vindt hier onze arrangementen voor alle leeftijden onder één dak.

EÉN VISIE OP OPVANG EN ONDERWIJS

‘Help mij het zelf te doen’: dat is de kern van het montessorionderwijs. Binnen bepaalde grenzen leert een kind zelf zijn werk kiezen en zijn tempo bepalen. Alle kinderen leren dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen handelen en dat zij mede- verantwoordelijk zijn voor hun omgeving en de samenleving. Bij IKC De Wielerbaan vindt u het montessori gedachtegoed niet alleen terug in de groepen op de basisschool, maar ook in de peuteropvang en de voorschoolse opvang.

EDUCATIE OP SPEELSE WIJZE

Aan peuters bieden wij opvang die hen op speelse wijze voorbereidt op de basisschool. Kinderen tussen 2 en 4 jaar kunnen spelen met leeftijdsgenootjes en doen mee aan speciale activiteiten, zodat zij op niveau worden uitgedaagd. Hierbij werken we nauw samen met de basisschool. Is uw kindje bijna 4 jaar? Dan krijgt hij of zij een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek, uiteraard met u erbij. In dit gesprek vindt de overdracht plaats naar de basisschool en de buitenschoolse opvang.

Openingstijden

Maandag 8.30-12.30 uur
Dinsdag 8.30-13.30 en 13.30-17.30 uur
Woensdag 8.30-13.30 uur
Donderdag 8.30-13.30 uur
Vrijdag 8.30-13.30 uur

Op maandag t/m donderdag wordt er voorschoolse opvang geboden van 7.30 tot 8.30 uur

Disselhoek 50
7546 LR Enschede

Voor meer informatie neem contact op met:

Vestigingsmanager Marianne Visser

Kindcentrum Helmerhoek, BSO de Bijenkorf POV de Wielerbaan

Humankind Kinderopvang en ontwikkeling

Mobiel 06-13144456

mariannevisser@humankind.nl

© Copyright - De Wielerbaan | Designed by TesoDesign