Aanmelden van nieuwe leerlingen
Interesse in onze school? Het hele jaar door kunnen nieuwe leerlingen aangemeld worden.
Met de directeur van de school, Karin Veldscholte, kan een afspraak gemaakt worden voor een gesprek en een rondleiding.
Tevens is er gelegenheid om kennis te maken met de mensen die er werken. Inschrijving vindt plaats door middel van het invullen van een aanmeldformulier. Gaat het om een leerling voor groep 1, dan wordt vier weken voor de vierde verjaardag een kennismakingsgesprek gehouden met de leerkrachten van groep1/2. Dan wordt afgesproken op welke 5 dagen uw kind op school kan komen, voordat het vier jaar wordt.
Afspraak maken?
Dit kan telefonisch op telefoonnummer: 053-4768761 of via de mail: directie.wielerbaan@consentscholen.nl\
© Copyright - De Wielerbaan | Designed by TesoDesign