Weer naar school

Beste ouders/ verzorgers,

Het team is blij, dat we maandag 11 mei weer voorzichtig kunnen beginnen.

Uiteraard hopen we dat u allen de afgelopen tijd gezond bent doorgekomen.

Om weer met kinderen te kunnen werken zijn er de nodige afspraken gemaakt. Dit om de veiligheid van uw kind, maar ook van het personeel te waarborgen. Op de website kunt u het protocol voor ouders vinden, mocht u meer informatie willen.

Organisatie

We streven ernaar om iedere leerling twee schooldagen naar school te laten gaan. De helft van de leerlingen gaat op maandag en donderdag naar school. De andere helft gaat op dinsdag en vrijdag naar school. Bij de verdeling van de leerlingen hebben we ervoor gekozen de groep zoveel mogelijk heterogeen te houden, zodat het een afspiegeling blijft van ons onderwijs.

Ook hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met broertjes en/of zusjes en aantallen. U krijgt woensdag 29 april van de eigen leerkracht bericht welke dagen uw kind naar school gaat.

Onderwijs op afstand

De dagen dat de midden- en bovenbouw leerlingen op school zijn wordt met de leerlingen een planning gemaakt voor de dagen dat zij thuis aan het werk zijn. Zij gaan dus ook door met onderwijs op afstand. Dit zal voornamelijk fysiek werk zijn, dat aangevuld wordt met digitaal werk. We blijven doorgaan met de Padlet voor de middenbouw en bovenbouw. Deze wordt elke woensdag aangevuld. Voor de woensdagen sturen de leerkrachten via Social Schools een link voor Teams, zodat de leerlingen dan in kunnen bellen voor lesjes en vragen.

Inrichting lokalen

De helft van de leerlingen zijn aanwezig in het klaslokaal. Er is gekozen om de leerlingen schuin tegenover elkaar te laten zitten in een groepje om ze bewust te maken van de 1,5 meter. Wanneer ze willen samenwerken mogen ze wel naast elkaar zitten.

Schooltijden en pauze

De lestijden zijn voor alle leerlingen van 8.30 uur tot 15.00 uur. Tussen de middag blijven de leerlingen verplicht op school eten. Ouders hoeven niet te betalen voor de overblijf. In totaal hebben de leerlingen tussen de middag drie kwartier pauze, waarvan 15 minuten lunch en 30 minuten buitenspelen.

Tijdens de pauzes zijn bij de midden- en bovenbouw steeds twee groepen op het veld en twee groepen op het plein. Het veld is inmiddels behandeld tegen de eikenprocessierupsen. De eigen leerkracht gaat mee naar buiten. De leidsters van de onderbouw maken een eigen indeling voor het kleuterplein.

Contact ouders

Het personeel is te bereiken via de telefoon, Social Schools of email. Er is verder geen contact tussen ouders/verzorgers en het personeel op of rond school.

Brengen en halen

We moeten voorkomen dat er massale breng- en haalmomenten van leerlingen ontstaan zodat ouders onderling ook 1,5 meter afstand kunnen houden. Wanneer leerlingen zelfstandig naar school kunnen, vragen we u om dit ook te doen. We vragen u om bij het hek aan de Disselhoek bij de hoofdingang afscheid te nemen van uw kind uit de midden- en bovenbouw. Wanneer u uw kind met de auto brengt, blijft u dan zoveel mogelijk in de auto en rijdt u een blokje om in plaats van de buslus te pakken.

Ouders van de leerlingen uit de onderbouw worden verzocht de ingang aan de Batshoek te gebruiken. Hier zal een één richting stuk zijn: aan de Batshoek het pad in en aan de Beugelhoek het pad verlaten. De kinderen mogen gebracht en gehaald worden naar de hieronder aangegeven plekken, waarbij u rekening houdt met de 1,5 meter afstand. De groepen gaan dan onder begeleiding van de leerkracht via de tuindeuren naar binnen. Alleen voor de groep van juf Joanneke en juf Marijke geldt, dat de leerlingen via de hoofdingang van het kleuterplein de school ingaan.

We hebben er voor gekozen om de tijden van het naar school gaan en ophalen in te delen op vervoersmiddel.

Voor het naar school komen in de ochtend geldt:

  • 8.00uur-8.15uur worden de leerlingen afgezet die met de auto komen.
  • 8.15uur-8.30uur komen de leerlingen die met de fiets en lopend naar school komen.

Voor het naar huis gaan in de middag geldt:

  • 14.55 worden de BSO leerlingen opgehaald.
  • 15.00uur-15.10uur gaan de leerlingen die opgehaald worden met de auto naar huis.
  • 15.10uur-15.20uur gaan de leerlingen die met de fiets en lopend zijn naar huis.

Wanneer de leerlingen op school komen, gaan zij direct naar de klas. Daar begroeten zij hun juf of meneer met oogcontact en bijvoorbeeld goedemorgen.

De broertjes en zusjes die samen naar huis gaan, zoeken een punt op het schoolplein waar ze op elkaar wachten.

Afspraken voor binnenkomst en vertrek uit school onderbouw

De vervoerstijden zijn voor onderbouw hetzelfde als voor de midden- en bovenbouw. Geeft u middels een briefje aan hoe uw kind gehaald wordt op de dagdelen dat hij/zij op school komt.

De breng- en haalplekken voor de onderbouw zijn als volgt:

Groep Marjolein in het gangetje naast het lokaal.

Groep Gera bij de zandbak.

Groep Sandra/Maudie ter hoogte van de glijbaan.

Groep Joanneke/Marijke de basketbalpaal.

Groep Nicole bij de tuindeur (fietsenstalling) van haar lokaal.

Afspraken voor binnenkomst en vertrek uit school midden- en bovenbouw

De kinderen gaan door verschillende ingangen naar binnen.

Voor de middenbouwgroepen van juf Ellen/Maaike en Anne is dat de deur naast de directiekamer.

Voor de groep van juf Mirja/Everdien en juf Juliëtte is dat de tuindeur bij hun lokaal.

Voor de groep van juf Marleen en juf Merel is dat de zij ingang (bij de fietsenstalling).

Voor de groep van juf Tanja en juf Mariët/Astrid is dat de hoofdingang.

De groep van meneer René gebruikt hun eigen ingang.

Hygiëne:

We hanteren de richtlijnen van het RIVM:

  • Extra reiniging van toiletgroepen
  • Regelmatig handenwassen.
  • Allemaal een eigen drinkbeker
  • Geen eten delen.
  • Tafels, stoelen en materiaal regelmatig schoonmaken.

Wij willen u vragen uw kinderen een extra afsluitbare beker mee naar school te geven, voorzien van naam. De beker staat op hun eigen tafel, staat zodat ze de hele dag kunnen drinken.

Bewegingsonderwijs

De gym/spel activiteiten zullen in aangepaste vorm plaats vinden. De lessen zullen buiten op het veld plaatsvinden. Voor de onderbouw vervallen de gymlessen.

Ziekte

Bij griepklachten van uw kind of een gezinslid met meerdere klachten blijft uw kind thuis. Zie hiervoor de richtlijnen van het RIVM.

Mocht u bovenstaande maatregelen onvoldoende vinden voor uw kind, kunt u bij directie vrijstelling van onderwijs aanvragen.

Noodopvang

We gaan de noodopvang voor de ouders van de cruciale beroepen in een apart bericht via Social Schools aan u voorleggen.

Met vriendelijke groeten,

MR, team en directie

© Copyright - De Wielerbaan | Designed by TesoDesign