Visie

Ieder kind is uniek.

‘Help mij het zelf te doen’. Dat is de kern van het Montessori-onderwijs. Wij kijken heel gericht naar de individuele behoefte van ieder kind en spelen daarop in door het kind de juiste, uitdagende leeromgeving aan te bieden. Wij vinden het eigen initiatief belangrijk. Binnen bepaalde grenzen mag een kind bij ons zelf zijn werk kiezen en zijn tempo bepalen. Hierdoor groeit het vertrouwen van het kind en krijgt hij of zij grip op de wereld. Onze leerkrachten reiken de benodigde kennis en vaardigheden aan. Zij letten erop dat de keuzes van de kinderen passen bij hun ontwikkelingsfase en dat alle lesstof aan bod komt.

Respect

Voor jezelf, de ander en de omgeving, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn de waarden die centraal staan in onze onderwijsvisie. Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen leren om samen te werken met elkaar. Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in één klas. Een kind heeft ieder jaar een andere positie binnen de groep: jongste, middelste, oudste. Dit bevordert samenwerken en sociaal gedrag, waarbij kinderen elkaar inspireren.

Eigentijds

Onze school staat middenin de samenleving. Naast de beproefde  Montessori-materialen, die aanzetten tot handelen en gericht zijn op het verkrijgen van inzicht, beschikken we over eigentijdse leermiddelen. Hierdoor worden kinderen gemotiveerd om te leren en komen hun talenten maximaal tot hun recht. Door onze aandacht voor een brede ontwikkeling worden onze leerlingen optimaal voorbereid op het vervolgonderwijs en een toekomst waarin ze zelfstandig kunnen plannen, leren en werken, met een open oog voor anderen.

interview directeur

In goede handen

Uw kind is in goede handen bij De Wielerbaan. Leerlingen die dat nodig hebben krijgen extra zorg en aandacht. Intern begeleiders Sandra Snippert-Veger en Harry van de Ven vertellen over de begeleiding van leerlingen.

“Een kind moet zich vrij en op zijn gemak voelen bij ons op school.
Hiervoor zijn een veilige omgeving en een goede relatie met de leerkracht nodig. Wij zorgen daarvoor. Wij gaan er daarbij vanuit dat elk kind anders is. De ene kleuter voelt zich al snel thuis in een nieuwe omgeving, de andere kleuter heeft daar meer moeite mee. Wij geven elk kind de ruimte om te wennen.

interview intern begeleiders

© Copyright - De Wielerbaan | Designed by TesoDesign