Donderdag, 2 april 2020

Onderwerp: Thuis werken/Opdrachten voor de kinderen.

Beste ouders/verzorgers,

Algemene mededeling
Afgelopen dinsdag hebben we van de minister gehoord dat de scholen voorlopig dicht blijven. Een maatregel die voor onze leerlingen maar ook voor u consequenties heeft t.a.v. het schoolwerk van de kinderen. Middels deze brief willen we u als ouders nieuwe richtlijnen geven voor het ‘huiswerk’.
Allereerst zijn we blij met alle berichten die we van jullie hebben ontvangen,
zowel de positieve als de meer kritische berichten. In de eerste week hebben de leerlingen van ons een tas gekregen met werk.  Door het korte tijdsbestek waarin we moesten reageren, hebben we de keuze gemaakt voor een uniform aanbod, gericht op de groep en minder gericht op de individuele leerlingen. Voor de één was de leerstof te veel en voor de ander te weinig of te moeilijk. De komende weken zullen we ons voor de midden- en bovenbouw meer gaan richten op maatwerk. Werk dat past bij uw kind en aansluit bij zijn of haar individuele niveau. Vanaf 6 april zullen we een aantal digitale leermiddelen aanbieden. Meer hierover vindt u onder het kopje ‘NIEUW’ in deze brief.

Veel gestelde vragen
Uit een aantal reacties blijkt dat er onduidelijkheid is over de hoeveelheid leerstof die
de kinderen moeten maken. Het antwoord luidt als volgt. We realiseren ons dat deze tijd voor alle kinderen en volwassenen een moeilijke, emotionele tijd is waarin we met zijn allen een weg moeten vinden. Daarnaast realiseren we ons dat de persoonlijke- en/of gezinsomstandigheden van elkaar verschillen. Veel thuiswerkende ouders en computers en IPad’s die gedeeld moeten worden kan voor de nodige organisatorische problemen zorgen. Het huiswerk en de suggesties die we aanbieden zijn een ‘richtlijn’. Uiteraard is het fijn dat we de lees-, reken- en spellingsvaardigheden op pijl houden. Maar voor ieder gezin geldt: Kijk wat mogelijk is binnen uw gezin en kijk wat past bij uw kind op dit moment. Onze richtlijnen zijn dus ruim te interpreteren en uit te voeren.

De hulp van de leerkracht
Leerkrachten proberen u op afstand te ondersteunen. Middels Social Schools kunt u een bericht sturen naar de eigen leerkracht (deze functie staat open). We hopen uw vraag nog dezelfde dag te beantwoorden en anders binnen 24 uur. Een telefonische afspraak kan hierop volgen. Schroom niet om te bellen voor algemene zaken. Voor individuele zaken kunt u het best uw eigen leerkracht via Social Schools benaderen en zo nodig een belafspraak maken. Mocht het werk dat wordt aangeboden
te veel, te moeilijk of te makkelijk zijn, dan horen we dat graag. Zonder tegenbericht gaan we ervan uit dat het ‘passend’ is. Vanaf volgende week kunnen kinderen via ‘Team’ persoonlijk contact hebben met de leerkracht zodat ze hun vragen kunnen stellen en instructie kunnen krijgen. Meer hierover in het kopje ‘NIEUW’.

Suggestie dagindeling

Groep 3:     Ochtend      * leesactiviteit                      15 minuten
                                             * rekenactiviteit                    30 minuten
                                            * spelling                             15 minuten
                    Middag        * activiteit naar keuze  
                                                *leesactiviteit                      15 minuten

Groep 4 -5 Ochtend      * leesactiviteit                        30 minuten
                                             * rekenactiviteit                     30 minuten
                    Middag        * spelling                               30 minuten

                                             * begrijpend lezen of activiteit naar keuze

                                             * leesactiviteit                        15 minuten

Groep 6-7-8 Ochtend     * leesactiviteit                       30 minuten
                                              * rekenactiviteit                     45 minuten

                                              * activiteit naar keuze
                      Middag        * spelling                              30 minuten

                                              * begrijpend lezen of taal     45 minuten

                                              * als extra mogelijkheid verkeer, kosmisch, topo en Engels

De leestijd mag opgeknipt worden

Digitale leermiddelen/Huiswerk uit de tas
In de bijlage ziet u een schema, met alle, door ons aanbevolen websites en/of programma’s.
De programma’s met een ‘sterretje’, worden op school gebruikt en zijn bekend bij de kinderen. Hiervoor hebben alle leerlingen een inlogcode (bij de middenbouw in het schriftje geplakt).
De suggesties voor de onderbouw zijn bewust niet in dit schema opgenomen. De onderbouwgroepen krijgen wekelijks een nieuwsbrief met hierin veel ‘doe-opdrachten’ rondom een thema en daarnaast tips voor leuke digitale spelletjes en oefeningen.
De leerlingen van de midden- en bovenbouw krijgen de komende weken nieuwe opdrachten en leerstof aangeboden via Padlet.com. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje ‘NIEUW’.  Het werk in de tasjes die de leerlingen in de eerste week hebben ontvangen kan indien van toepassing nog gebruikt worden.

NIEUW: Padlet, Zuluconnect en Microsoft ‘Teams’.

1. Padlet voor groep 3 t/m 8
Voor de kinderen in de midden- en bovenbouw is per groep een digitaal prikbord aangemaakt in Padlet.com. Hierop delen de leerkrachten informatie, werkbladen, filmpjes e.d. met uw kind. Wekelijks zullen de leerkrachten hier nieuwe opdrachten geven. Binnenkort ontvangen jullie via Social Schools een berichtje met de link naar de Padlet. In Padlet staan ook werkbladen. Mocht u ze geprint willen hebben en niet beschikken over een printer, stuur dan even een bericht naar de leerkracht dan proberen we dit op te lossen.

2. Zuluconnect voor groep 6 t/m 8
Zuluconnect is een online platform voor basisschoolleerlingen. Wij zetten dit platform alleen in voor de bovenbouw. Via Zuluconnect kunnen de kinderen online Pluspunt maken. Pluspunt is de rekenmethode die speciaal i.v.m. de coronacrises is klaargezet in zuluconnect en is nieuw voor de kinderen. Daarnaast kunnen de kinderen verder werken met Pluspunt uit de werkboeken die reeds in hun bezit zijn. Eén deze dagen ontvangen de leerlingen van groep 6 tot en met 8 via Social Schools een code om in te kunnen loggen op zulconnect zodat ze de pluspunt opdrachten kunnen ontvangen en openen.

3.  Microsoft ‘Teams’ voor de groepen 1 tot en met 8
Vanaf volgende week zetten we ‘Microsoft Teams’ in om met individuele of groepjes leerlingen te kunnen beeldbellen. Dit zijn de zogenaamde ‘contactmomenten’. Via Teams kan instructie gegeven worden, kunnen leerlingen vragen stellen en is er persoonlijk contact met de leerling. We plannen aanvankelijk één contactmoment in de week voor de midden- en bovenbouw. Via Social Schools ontvangt u een bericht voor een contactmoment met de leerkracht. Microsoft Teams kan gebruikt worden via de Computer, IPad, laptop of smartphone. De app voor dit programma hoeft u niet perse te installeren op uw apparaat maar dat is wel handig. Via Social Schools ontvangt u een link waarop de leerling kan klikken om deel te nemen aan het beeldbellen met Teams. In de bijlage van deze brief vindt u meer informatie over het gebruik van Teams, de handleiding en een stappenplan.

De onderbouw
Voor de kleuters gaan we het iets anders doen. U ontvangt allereerst via Social Schools een uitnodiging voor een persoonlijk telefonisch gesprek met de leerkracht. u kunt zich hiervoor intekenen en de leerkracht zal u bellen op het afgesproken tijdstip. We stellen u tijdens dit gesprek o.a. de vraag of er in die week aansluitend behoefte is aan een contactmoment via Microsoft Teams-bellen. We geven u de keuze.

Beste ouders, we hopen u op deze manier meer duidelijkheid en overzicht te hebben geboden in hetgeen uw kind thuis kan doen. Wij waarderen de inzet die u thuis levert enorm. Voor u maar ook voor ons is deze manier van werken geheel nieuw. Schroom niet om contact met ons op te nemen zodat we van uw vragen, opmerkingen of tips kunnen leren en waar nodig aanpassingen kunnen doen. Zo maken we ons samen sterk om de kinderen in deze bijzondere tijd toch zo goed mogelijk te begeleiden. We hopen u gauw weer te zien en blijf gezond.

Met vriendelijke groeten,

Team Montessorischool De Wielerbaan

Bijlage  1

Lezen

* Taalzee

www.taalzee.nl

Groep 3 t/m 8

Code in jullie bezit

Taal

Taal

https://www.taal-oefenen.nl/start

Groep 6 t/ m 8

Kies je groep en klik op:
woordsoorten, zinsontleding, werkwoorden

Rekenen

* Rekentuin

www.rekentuin.nl

Groep 3 t/m 8

Code in jullie bezit

Rekenen

Divers

www.sommenprinter.nl

Groep 3 t/m 8

Rekenen

Divers

www.sommenfabriek.nl

Groep 3 t/m 8

Rekenen

Tafels oefenen

http;//oud.onlineklas.nl/flash/Tafels%20oefenen.html

Groep 3 t/m 8

Begrijpend lezen

* Nieuwsbegrip

www.nieuwsbegrip.nl

Groep 4 t/m 8

Code in jullie bezit

Spelling

* spelling oefenen

www.spellingoefenen.nl

Groep 3 t/m 5

Code in jullie bezit

Spelling

spelling oefenen

https://www.taal-oefenen.nl/start.

Groep 6 t/m 8

Kies je groep en klik op spelling

Keuze van de leerling:
Hierboven een overzicht van sites en programma’s waaruit de leerling kan kiezen.
Programma’s voorzien van een sterretje *  zijn bekend voor de kinderen en worden ook op school gebruikt.
Keuze van de leerkracht:
De gerichte opdrachten en lessen die afgestemd zijn op het niveau van de leerling worden voor de midden- en bovenbouw via Padlet aangeboden. We adviseren om met de opdrachten van de leerkracht te starten en deze aan te vullen met de keuze van de leerling.

 

© Copyright - De Wielerbaan | Designed by TesoDesign