Overblijven op de wielerbaan

Algemeen:

Leerlingen van de Wielerbaan kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens de lunchpauze overblijven op school. Een coördinator, met een van de vaste overblijfkrachten geholpen door hulpouders, houdt hierbij toezicht en begeleidt de kinderen. Er wordt naar gestreefd de kinderen rust en ontspanning te bieden in een gezellige sfeer.

Organisatie:

Het overblijven wordt verzorgd door de ouders/verzorgers van de kinderen onder leiding van een coördinator. Het “OVERBLIJVEN” valt formeel onder de medezeggenschapsraad
( M.R), die daarvoor een overblijfcommissie heeft aangesteld. Het overblijfcommissie regelt de dagelijkse gang van zaken, beheert de financiën en onderhoudt contact met het team. In het belang van de kinderen streven we ernaar dat regelmatig de zelfde mensen als overblijfkracht aanwezig zijn tijdens de pauze. Wilt u als ouder graag een keer helpen met de overblijf, dan kunt u dat aangeven bij de coördinatie van de overblijf (Annemiek ) of aan Rosalie (adm)

Overblijven in de praktijk:

Aan het eind van de morgen blijven de kinderen die overblijven eerst nog even in hun lokaal. Van een aantal klassen worden de kinderen samengevoegd. Ze wassen hun handen en gaan dan met hun ‘lunch’ naar één van de lokalen waar ze samen met de overblijfkrachten eten. Zodra alle kinderen aan tafel zitten beginnen we met eten. Tijdens het eten mogen de kinderen niet van tafel. Wanneer iedereen klaar is met eten bergen de kinderen hun broodtrommeltjes en bekers op in hun tas en hangen die bij hun jas aan de kapstok. Als ze willen kunnen ze hun tanden poetsen, maar tandenborstel en tandpasta moet u wel zelf meegeven. Gedurende de rest van de lunchpauze kunnen de kinderen knutselen, (voor-lezen), binnen spelletjes doen, buiten spelen bij goed weer of blokjes voetbal bij slecht weer. De onderbouw kinderen spelen op hun eigen schoolplein, die van de midden-en bovenbouw op het midden-bovenbouw plein. Fit&Fun organiseren op maandag dinsdag en donderdag. Spel en speel materiaal is aanwezig. Aan het eind van de pauze wordt er voor gezorgd dat de kinderen weer op tijd in hun eigen klas aanwezig zijn.

Wat geeft u uw kind mee?

Voor de middagpauze kunt u uw kind een broodtrommeltje met eten, een beker met drinken en eventueel wat fruit meegeven. Graag de naam van het kind op het trommeltje en de beker. In het keukentje is een koelkast aanwezig voor beker met melk e.d.. Liever geen snoep meegeven.

De kosten:

Om de kosten te dekken is een strippenkaart systeem in gebruik. We kennen strippenkaarten:
20 strippen 35 euro
40 strippen 70 euro
80 strippen 140 euro

Per overblijfdag is 1 strip per kind nodig. Elk kind heeft een eigen strippenkaart nodig. De kaart wordt per klas in een map bewaard en de administratie noteert dagelijks de datum op een strip wanneer een kind overblijft. U krijgt een bestelherinnering wanneer de kaart (bijna) vol is. U kunt een strippenkaart bestellen door geld over te maken naar iban nummer:
NL 03 RABO 0191678791 t.n.v. Stichting consent inzake obs de Wielerbaan-Enschede. Vermeld s.v.p. duidelijk hoeveel strippen voor welk(e) kind(eren) en de leerkracht van het kind. (bijv. €70,00 overmaakt onder vermelding: 40str. Els bij Yvonne). (Wilt u ook de achternaam van uw kind vermelden indien die afwijkt van de naam van de rekeninghouder).

Opgave:

Wanneer uw kind voor de eerste keer overblijft, wilt u dat dan even doorgeven aan de leerkracht?. Wilt u daarbij eventuele belangrijke informatie, zoals b.v. medicijngebruik of bepaalde voedselallergieën ook doorgeven?. Uw (onderbouw-)kind wordt die dag speciaal opgevangen en er wordt uitgelegd wat je allemaal kunt doen tijdens het overblijven en welke afspraken er zijn.

Vragen:

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben m.b.t. het overblijven dat zijn wij graag bereid u nader te informeren. Voor vragen m.b.t. het organisatorisch deel is Annemiek van Ee op maandag, dinsdag en donderdag van 11.30 t/m 13.00 uur op school aanwezig.
Betreffende betalingen kunt u contact opnemen met Rosalie (adm) telnr: 053-4768761.
Tevens wijzen wij u er op dat op school een informatiemap “overblijven” aanwezig is, waarin u de
“regels en afspraken” kunt inzien.

De Overblijfcommissie

© Copyright - De Wielerbaan | Designed by TesoDesign