Actieve ouders in de ouderraad 

De ouderraad van De Wielerbaan bestaat uit een groep actieve ouders die allerlei activiteiten organiseert op school. Eens in de zes weken komt de ouderraad op school bijeen voor een vergadering. Dit is een bruisende bijeenkomst waarin de vele plannen en activiteiten worden besproken. Naast de voorzitter en penningmeester bestaat de ouderraad uit ouders die de verschillende oudercommissies vertegenwoordigen.

Ouders vinden het fijn om betrokken te zijn bij de school. Dat blijkt wel uit de inzet van ouders voor de vele oudercommissies die actief zijn onder de vleugels van de ouderraad. De activiteitencommissie is de grootste commissie. De ouders organiseren de feestelijke activiteiten rond Sinterklaas, Kerstmis en Pasen en zijn actief bij allerlei speciale evenementen op school. De vaders en moeders doen de inkoop, versieren de school en ruimen na afloop alles weer op. De ouders van de biebcommissie organiseren de boekenmarkt, verzorgen de uitleen van boeken en regelen de aanschaf van nieuwe boeken. De vaders en moeders van de natuurcommissie verzorgen samen met leerlingen de tuin van de school en gaan met leerlingen op pad in de natuur. Onder leiding van de natuurouders lopen de leerlingen bijvoorbeeld het kabouterpad, zoeken ze naar uilenballen en maken ze vlinderkasten. Daarnaast zijn er ouders actief in de verkeerscommissie, schoolkrantcommissie en digitaliseringscommissie.

De kosten van de activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op de jaarvergadering van de ouderraad. De afgelopen jaren is de bijdrage niet verhoogd. Elke commissie heeft een budget ter beschikking. Op initiatief van de ouderrad is  een stichting opgericht die verantwoordelijk is voor de budgetten.

De ouderraad behartigt de belangen van alle ouders. Er is een uitstekend contact met het onderwijsteam. Bij elke vergadering is ook een lid van het onderwijsteam aanwezig. Iedere ouder kan zich aanmelden voor de ouderraad. Er zijn geen verkiezingen zoals bij de Medezeggenschapsraad (MR). Op de jaarlijkse ouderavond, aan het begin van ieder schooljaar, krijgen alle ouders informatie over de ouderraad.

© Copyright - De Wielerbaan | Designed by TesoDesign