RECTIFICATIE I.V.M BANKNUMMER

Betreft: ouderbijdrage 2016/2017

Beste ouders en/of verzorgers,

Zoals ieder jaar vraagt de ouderraad u ook dit jaar om een ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt besteed aan festiviteiten zoals de ontvangst van Sinterklaas, het kerst- en het paasfeest, de schoolkrant, lustrumactiviteiten en een extraatje voor de klassen waardoor het voor de leerkracht bijvoorbeeld mogelijk is om met en voor de klas appelmoes te maken, of pepernoten te bakken.
Voor sommige activiteiten zoals het sinterklaasfeest en de schoolreisjes vraagt school om een aparte bijdrage per kind. Het gaat in alle gevallen om zaken die helaas niet door het Ministerie van Onderwijs worden vergoed.

De ouderbijdrage bedraagt dit jaar 22 Euro per kind, maar u mag natuurlijk altijd meer bijdragen!

Als u meer kinderen op school hebt, geldt de bijdrage alleen voor de eerste drie kinderen. Over de besteding van de ouderbijdragen wordt in het jaarverslag verantwoording afgelegd. Het jaarverslag over het jaar 2014/2015 kunt u binnenkort opvragen of inkijken bij Rosalie. Sommige ouders willen of kunnen de ouderbijdrage niet betalen. Is dit het geval dan kunt u de penningmeester hiervan per mail op de hoogte stellen. Zo wordt voorkomen dat u in de loop van het jaar nog herinneringen krijgt.
_________________________________________________________________________________

BETALEN VAN DE OUDERBIJDRAGE
Wij verzoeken u de ouderbijdrage over te maken naar:

IBAN:    NL09 RABO 0163828334
Op naam van:
Stichting Ouders van De Wielerbaan
ENSCHEDE
Onder vermelding van:    voor- en achternaam kind + de groep (naam docent)

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u mailen naar: admin@dewielerbaan.nl
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Namens de ouderraad.

© Copyright - De Wielerbaan | Designed by TesoDesign