Montessori Kinderdomein De Wielerbaan

Montessori Kinderdomein De Wielerbaan: Integraal Kindcentrum op de Helmerhoek in Enschede. Op deze locatie werken de Montessori basisschool De Wielerbaan en Kinderdomein-Enschede op een intensieve wijze samen zodat kinderen maximaal ondersteunt worden in hun ontwikkeling. Het integrale kindcentrum is dagelijks open van 7.30-18.30 uur en alle arrangementen van onderwijs tot vrije tijd vindt u onder één dak. Het montessori gedachte goed vindt u niet alleen terug in de groepen op de basisschool maar ook in het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Alle kinderen leren dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen handelen en dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun omgeving en de samenleving. Deze vorm van vernieuwend onderwijs kent zelfstandigheid en zelfredzaamheid als basisprincipes. Het montessori onderwijs wordt gegeven aan kinderen van alle gezindten en levensovertuigingen. Respect en tolerantie voor de opvattingen van anderen zijn belangrijke uitgangspunten.

Onderwijs en kinderopvang werken samen
Uw kinderen kunnen terecht vanaf 0 jaar (dertien weken). Op deze locatie kennen wij één verticale groep van 0-4 jaar waar kinderen worden begeleid door ervaren en gekwalificeerde pedagogische medewerkers. Aan peuters bieden wij educatie die hen op een speelse wijze goed voorbereidt op de basisschool. Vanaf januari 2013 krijgen kinderen tussen de drie en vier jaar zelfs een speciaal arrangement waardoor zij samen met leeftijdsgenootjes kunnen spelen, mee doen aan 3+ activiteiten zodat zij op niveau kunnen worden uitgedaagd. Bij de activiteiten van de 3+ groep werken we nauw samen met de basisschool. Als kinderen bijna vier zijn worden zij middels een persoonlijk gesprek waarbij u als ouder wordt uitgenodigd overgedragen aan de basisschool en de buitenschoolse opvang.
Schoolgaande kinderen kunnen iedere dag terecht bij de buitenschoolse opvang van het kindcentrum. Hier kunnen zij ontspannen, spelen en leren naar hartelust. Iedere dag worden activiteiten voorbereid die aansluiten op de behoefte van kinderen. Dit kan sporten, dansen of knutselen zijn, maar ook bijvoorbeeld samen bakken/koken of gezelschapsspelletjes doen. Voor kinderen die daar behoefte aan hebben bieden wij ook extra ondersteuning op maat, zoals bijvoorbeeld bij de Engelse taal of spelletjes die intelligentie extra stimuleren. U kunt altijd bij ons terecht als u denkt dat wij tijdens de buitenschoolse opvang uw kind extra ondersteuning kunnen geven. Hiervoor hebben wij hoogopgeleide medewerkers in dienst.

http://www.kinderdomein-enschede.nl/

© Copyright - De Wielerbaan | Designed by TesoDesign