Meer dan leren alleen

De Wielerbaan is een actieve school. Naast het gewone lesprogramma bieden we veel extra activiteiten. Het plezier van de leerlingen staat hierbij voorop. Maar we vinden het ook heel belangrijk dat leerlingen kennis kunnen maken met bijvoorbeeld cultuur en sport.

Cultuur

Leerlingen leren over beeldende kunst, drama, muziek, dans en multimedia tijdens de projecten die we op school houden in samenwerking met Concordia. Ook bezoeken onze klassen museum de TwentseWelle, waar de leerlingen spelenderwijs leren over de geschiedenis van de streek. En samen met een echte kunstenaar maken ze in de klas hun eigen kunstwerk. Tijdens de Seizoenfeesten kunnen ouders overdag en ’s avonds op school de prestaties van hun kinderen bewonderen op het gebied van dans, zang en toneel.

Sport

Op de sportclinics bij sportverenigingen in de wijk ‘proeven’ onze leerlingen aan diverse sporten, zoals hockey, tennis en badminton. Onze school doet bovendien jaarlijks mee aan het schaaktoernooi, het schoolvoetbaltoernooi en aan basketbalwedstrijden. In de winter gaan we met groepen leerlingen schaatsen.

Natuur

De natuur speelt een belangrijke rol op De Wielerbaan. Als ondersteuning van het natuuronderwijs bezoeken de groepen, samen met de natuurouders, een boerderij. De kinderen plaatsen nestkastjes in de natuur en nemen een kijkje bij het schaapscheren.

Extra

Naast de gewone les staan er nog veel meer activiteiten op het programma, zoals de wekelijkse kooklessen. Ook kunnen jongens en meisjes, die dat willen, typeles volgen of zich verdiepen in het onderwerp techniek. We besteden op De Wielerbaan veel aandacht aan de weerbaarheid van onze leerlingen. Zo geven docenten van het Kenniscentrum Weerbaarheidstraining op onze school de training ‘Kom op voor jezelf’.

© Copyright - De Wielerbaan | Designed by TesoDesign