De Medezeggenschapsraad (MR):

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt mee over de kwaliteit van het onderwijs, beleidszaken maar ook over de praktische gang van zaken. De MR heeft hier ook een formele bevoegdheid bij, te vergelijken met een OR bij een andere organisatie of bedrijf. Bij veel zaken mag de MR adviseren en soms is zelfs instemming van de MR nodig.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van het team (5) en van de ouders van leerlingen (5).

Heeft u vragen die voor de MR van belang zijn, of vraagt u zich af waarom zaken binnen de school op een bepaalde manier geregeld zijn;  Of: u heeft een idee, waarmee de school gebaat kan zijn. Leg uw uw vraag, opmerking, suggestie voor aan de Medezeggenschapsraad.  U kunt natuurlijk ook altijd een lid van de Medezeggenschapsraad aanschieten of uw inbreng mailen via:

© Copyright - De Wielerbaan | Designed by TesoDesign