Mededelingen van Montessori Kinderdomein:

Montessori Kinderdomein De Wielerbaan

Als ouder is het u vast opgevallen dat alle borden met Kinderdomein zijn vervangen door Kinderdomein Enschede. De reden hiervoor is dat Kinderdomein volledig onafhankelijk van welzijnsstichting Alifa  verder gaat. Daarmee zijn we een zelfstandige organisatie geworden en werken kei hard zodat ouders ons onderscheiden op kwaliteit van dienstverlening, persoonlijke betrokkenheid, flexibiliteit en betaalbaarheid.

Met heel veel plezier melden wij u dat Montessori basisschool De Wielerbaan eind 2012 de keuze heeft gemaakt voor Kinderdomein Enschede als samenwerkingspartner voor de lange termijn. Dit is voor ons als jonge organisatie met heel veel ambitie een hele grote eer waar we heel dankbaar voor zijn. Deze keuze betekent dat wij vanaf januari 2013 veel intensiever gaan samenwerken met de basisschool. Onderwijs, kinderdagverblijf, voor- en vroegschoolse educatie, peuterarrangementen als ook de buitenschoolse opvang zullen vanaf nu veel meer op elkaar worden afgestemd onder de algemene leiding van schooldirecteur Femmy Sassen.

Montessori Kinderdomein De Wielerbaan is een Integraal Kindcentrum en dagelijks open van 7.30-18.30 uur. Alle kinderen uit een gezin van 0 tot 12 jaar kunnen hier terecht voor alle soorten arrangementen van onderwijs, educatie tot vrije tijd. Allemaal onder 1 dak en vanuit een intensieve samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Het Montessori gedachte goed vindt u niet alleen terug in de groepen op de basisschool maar ook in het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

De werkwijze is als volgt: het kind staat centraal en samen met alle leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken wij samen aan 1 doel: kinderen vertrouwd, veilig en met veel plezier naar het Kindcentrum laten gaan en hen maximale kansen bieden op zoveel mogelijk ontwikkelingsgebieden.
Bent u benieuwd naar de mogelijke dag arrangementen, dienstverlening, maatwerk en betaalbaarheid neemt u dan contact met ons op (of kijk op onze website http://www.kinderdomein-enschede.nl . U kunt ook een gesprek aanvragen met Femmy Sassen en met 1 van ons als u meer inzicht wilt krijgen hoe een doorgaande leerlijn vormgegeven wordt en wat dat voor uw kinderen en u als ouder kan betekenen. 
Met een hartelijke nieuwjaarsgroet, namens alle medewerkers van Kinderdomein Enschede

Sara Nijenhuis

Agnes Vaczi

© Copyright - De Wielerbaan | Designed by TesoDesign