MONTESSORISCHOOL “DE WIELERBAAN”.

Beste ouders en/of verzorgers,

Wij hebben de belangrijkste data, voor zover bekend, alvast voor u op een rij gezet.

Aanvullingen en wijzigingen, waaronder schoolreizen, excursies en activiteiten van o.a. Kunst & Cultuur-Concordia en museumbezoeken, leest u in de maandelijkse Montessori Mededelingen die u via SocialSchools ontvangt en op de website kunt vinden, onder het kopje “Nieuwsbrief”.

Activiteiten voor ouders (en lln.) in verband met de voorbereiding op het voortgezet onderwijs kunt u op de websites van de verschillende scholen opzoeken. Wel staat de binnen onze school georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst benoemd. De data voor het bezoek van groep 8 aan twee locaties van het voortgezet onderwijs, worden t.z.t. vermeld in de MM. 

Wanneer u gebruik wilt maken van de school maatschappelijke dienst, neem dan contact op met één van de beide IBers. Zij kunnen u nader informeren en/of aanmelden.

Jaaroverzicht  Schooljaar 2019-2020

augustus

26

eerste schooldag

september

02

Deze week zijn de informatieavonden

02

Bovenbouw 2 daags schoolkamp  groep Gilbert en Matthijs

02

info-avond middenbouw

03

bovenbouw 2 daags schoolkamp groep  Mirja en Everdien

04

info-avond onderbouw

05

info-avond bovenbouw

09

bovenbouw 2-daags schoolkamp groep Marleen

10

bovenbouw 2-daags schoolkamp groep René

11

MR vergadering: aanvang 19.30 uur

17

Prinsjesdag

v.a. 30

Kennismakingsgesprekken voor ouders uit groep 1, 3 en 6

oktober

02

Start kinderboekenweek.

De komende tijd besteden wij aandacht aan de kinderboekenweek.

Het thema is: Reis je mee

De voorleeswedstrijden voor bovenbouwleerlingen in de verschillende groepen start.

07

MR vergadering, aanvang 19.30 uur

v.a.09

In de hal wordt een tentoonstelling ingericht met verschillende bekroonde boeken en informatie over andere activiteiten

10

Voorleeswedstrijd voor de klassenkampioenen

v.a. 10

De tentoonstelling van de gemaakte werkjes is te bezichtigen in de hal.

14

GMR

21 t/m 27

HERFSTVAKANTIE.

v.a.28

Oriënterende gesprekken voor ouders en leerlingen van groep 8.

november

Vanaf  04

Start van de 10 minutengesprekken voor de midden- en bovenbouw

07

Voorlichtingsavond voor ouders van groep 8, i.v.m. het voortgezet onderwijs. Aanvang 19.30 uur. Plaats: Hal van de school

11

Risc Factory voor groep  : 11.45 – 14.15 uur

13

Studiedag: de leerlingen zijn deze dag vrij

22

Kids4Twente, finale (of 13 december, dit wordt nog bekend gemaakt)

december

05

Sint Nicolaas bezoekt de school. (U krijgt t.z.t. een brief met de gang van zaken en aangepaste tijden.)

06

Kinderen mogen een half uurtje later op school komen na pakjesavond

11

MR-vergadering.

13

Kids4Twente, finale (uitwijkdatum)

16

GMR

19

Kerstviering v.a. 17.00 uur. De kinderen zijn ’s middags VRIJ

20

Voor groep 1 is de vakantie begonnen. Om 11.50 uur begint voor de groepen 2 t/m 8 de KERSTVAKANTIE

De vakantie eindigt op zondag 05-01-2019.

Bij voldoende animo: Basketbaltoernooi voor de bobo-leerlingen van groep 7 en 8.

januari

06

eerste schooldag van het nieuwe jaar

     v.a. 17

De leerlingen van de midden- en bovenbouw beginnen met de CITO-toetsen

28

MR

februari

04

GMR

05

STUDIEDAG. De leerlingen hebben deze dag vrij

12

Carnaval op school

13

De kinderen van de middenbouw en de bovenbouw krijgen hun verslag

17 t/m 23

VOORJAARSVAKANTIE

v.a. 24

Start 10 minutengesprekken midden- en bovenbouw

v.a. 24

Begonnen wordt ook met de 20-minutengesprekken voor groep 8, i.v.m. het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Uw kind is hierbij aanwezig. Het gaat immers om zijn/haar toekomst!

maart

Half maart

Aanmelding voor het Voortgezet onderwijs

14

OPEN DAG, van 10.00 uur tot 12.00  uur

18

De leerkrachten van de onderbouw vieren hun verjaardag

19

Onderwijsdag Consent. De leerlingen hebben deze dag vrij

v.a. 20

I.v.m. het praktische verkeersexamen voor groep 8, waaraan alleen kan worden meegedaan op de goedgekeurde fiets, worden eerst de fietsen gekeurd en daarna de route gereden. De datum hiervoor wordt nog bekend gemaakt

april

02

Verkeersexamen voor groep 8: Theorie

03

Verkeersexamen voor groep 8: Praktijk

09

Pasen op school

09

MR vergadering, aanvang 19.30 uur

10

Goede Vrijdag is dit jaar VRIJ

15

Groep 8 maakt de IEP toets

16

2e dag van de IEP-toets voor groep 8

20

GMR

24

Koningsspelen

25 t/m 10-05

MEIVAKANTIE

mei

vanaf 18

CITO- toetsen midden- en bovenbouw

21 t/m 24

HEMELVAARTVAKANTIE

vanaf 25

Deze week is de avondvierdaagse

juni

01

2e Pinksterdag. De leerlingen hebben vrij

02 t/m 05

Groep 8 gaat op kamp naar Ameland

11

STUDIEDAG, i.v.m. de planning voor het komende schooljaar

Leerlingen hebben deze dag vrij

15

MR vergadering. Aanvang 19.30 uur

22

GMR

Vanaf 22

10-minutengesprekken op verzoek van leerkracht of ouders.

25

Vanaf 13.15 uur kennismaking van de leerlingen met de nieuwe leerkracht en/of medeleerlingen

30

de leerlingen van de midden- en bovenbouw krijgen hun verslag

juli

01

musical/Afscheid van groep 8

02

Laatste schooldag.

03

Het team sluit het jaar af met een studie-/evaluatiedag. De leerlingen zijn vrij. 

6 juli  tot en met 16 augustus zomervakantie

© Copyright - De Wielerbaan | Designed by TesoDesign