MONTESSORISCHOOL “DE WIELERBAAN”.

Beste ouders en/of verzorgers,

Wij hebben de belangrijkste data, voor zover bekend, alvast voor u op een rij gezet.

Aanvullingen en wijzigingen, waaronder schoolreizen, excursies en activiteiten van o.a. Kunst & Cultuur-Concordia en museumbezoeken, leest u in de maandelijkse Montessori Mededelingen die u via SocialSchools ontvangt en op de website kunt vinden, onder het kopje “Nieuwsbrief”.

Activiteiten voor ouders (en lln.) in verband met de voorbereiding op het voortgezet onderwijs kunt u op de websites van de verschillende scholen opzoeken. Wel staat de binnen onze school georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst benoemd. De data voor het bezoek van groep 8 aan twee locaties van het voortgezet onderwijs, worden t.z.t. vermeld in de MM.

Wanneer u gebruik wilt maken van de school maatschappelijke dienst, neem dan contact op met één van de beide IBers. Zij kunnen u nader informeren en/of aanmelden.

Jaaroverzicht  Schooljaar 2020-2021

augustus

17

Eerste schooldag

september

Week 35 t/m 38

Deze weken zijn de informatieavonden

07 en 08

Bovenbouw 2 daags schoolkamp  groep

08 en 09

Bovenbouw 2 daags schoolkamp groep

09 en 10

Bovenbouw 2 daags schoolkamp groep

14 en 15

Bovenbouw 2 daags schoolkamp groep

15 en 16

Bovenbouw 2 daags schoolkamp groep

15

Prinsjesdag

18

STUDIEDAG, alle leerlingen vrij

Week 39 en 40

Kennismakingsgesprekken voor ouders uit groep 1, 3 en 6

28

GMR, aanvang 19.30 uur

30

Start Kinderboekenweek.

Het thema is: En toen?

De voorleeswedstrijden voor bovenbouwleerlingen in de verschillende groepen start.

oktober

v.a. 05

In de hal wordt een tentoonstelling ingericht met verschillende bekroonde boeken en informatie over andere activiteiten.

08

Voorleeswedstrijd voor de klassenkampioenen.

08

De tentoonstelling van de gemaakte werkjes is te bezichtigen in de hal.

12 t/m 16

HERFSTVAKANTIE

v.a. 26

Oriënterende gesprekken voor ouders en leerlingen van groep 8.

november

04

Voorlichtingsavond voor ouders van groep 8, i.v.m. het voortgezet onderwijs. Aanvang 19.30 uur. Plaats: Hal van de school.

Vanaf  09

Start van de 10 minutengesprekken voor de midden- en bovenbouw.

30

Risc Factory voor groep  : 11.45 – 14.15 uur.

december

04

Sint Nicolaas bezoekt de school. (U krijgt t.z.t. een brief met de gang van zaken en aangepaste tijden.)

14

GMR

17

Kerstviering v.a. 17.00 uur. De kinderen zijn ’s middags VRIJ.

18

Voor groep 1 is de vakantie begonnen. Om 11.50 uur begint voor de groepen 2 t/m 8 de KERSTVAKANTIE

De vakantie eindigt op zondag 01-01-2021.

Bij voldoende animo: Basketbaltoernooi voor de bobo-leerlingen van groep 7 en 8.

januari

04

Eerste schooldag van het nieuwe jaar.

v.a. 11

De leerlingen van de midden- en bovenbouw beginnen met de CITO-toetsen.

februari

03

STUDIEDAG. De leerlingen hebben deze dag vrij

08

GMR

v.a. 15

Begonnen wordt ook met de 20-minutengesprekken voor groep 8, i.v.m. het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Uw kind is hierbij aanwezig. Het gaat immers om zijn/haar toekomst!

17

Carnaval op school.

18

De kinderen van de middenbouw en de bovenbouw krijgen hun verslag.

22 t/m 26

VOORJAARSVAKANTIE

maart

v.a. 01

Start 10 minutengesprekken midden- en bovenbouw

Half maart

Aanmelding voor het Voortgezet onderwijs

13

OPEN DAG, van 10.00 uur tot 12.00  uur

v.a. 20

I.v.m. het praktische verkeersexamen voor groep 8, waaraan alleen kan worden meegedaan op de goedgekeurde fiets, worden eerst de fietsen gekeurd en daarna de route gereden. De datum hiervoor wordt nog bekend gemaakt

april

01

Pasen op school.

02

05

Goede vrijdag, alle leerlingen zijn vrij.

2e Paasdag vrij

12

GMR

13

Groep 8 gaat op kamp naar Ameland.

20

Groep 8 maakt de IEP toets.

21

2e dag van de IEP-toets voor groep 8.

23

Koningsspelen

27

Koningsdag leerlingen vrij.

mei

03 t/m 14

MEIVAKANTIE, incl. hemelvaart.

24

2e Pinksterdag. De leerlingen hebben vrij.

vanaf 25

CITO- toetsen midden- en bovenbouw

31 STUDIEDAG. De leerlingen hebben deze dag vrij

juni

28

GMR

Vanaf 28

10-minutengesprekken op verzoek van leerkracht of ouders.

juli

01

de leerlingen van de midden- en bovenbouw krijgen hun verslag

01

Vanaf 13.15 uur kennismaking van de leerlingen met de nieuwe leerkracht en/of medeleerlingen.

07

Musical/Afscheid van groep 8.

08

Laatste schooldag.

09

Het team sluit het jaar af met een studie-/evaluatiedag. De leerlingen zijn vrij. 

12 juli tot en met 20 augustus zomervakantie

© Copyright - De Wielerbaan | Designed by TesoDesign