MONTESSORISCHOOL “DE WIELERBAAN”. Jaaroverzicht ouders 2018-2019

Beste ouders en/of verzorgers,

Wij hebben de belangrijkste data, voor zover bekend, alvast voor u op een rij gezet.

Aanvullingen en wijzigingen, waaronder schoolreizen, excursies en activiteiten van o.a. Kunst & Cultuur-Concordia en museumbezoeken, leest u in de maandelijkse Montessori Mededelingen die u via SocialSchools ontvangt en op de website kunt vinden, onder het kopje “Nieuwsbrief”.

Activiteiten voor ouders (en lln.) in verband met de voorbereiding op het voortgezet onderwijs kunt u op de websites van de verschillende scholen opzoeken. Wel staat de binnen onze school georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst benoemd. De data voor het bezoek van groep 8 aan twee locaties van het voortgezet onderwijs, worden t.z.t. vermeld in de MM.

Wanneer u gebruik wilt maken van de school maatschappelijke dienst, neem dan contact op met één van de beide IBers. Zij kunnen u nader informeren en/of aanmelden.

 Jaaroverzicht Schooljaar 2018-2019

september:

3

eerste schooldag.

10

info-avonden deze week: aanvang 19.30 uur

10

info-avond middenbouw

12

info-avond middenbouw

13

info-avond bovenbouw

18

Prinsjesdag

24

De bb.groep van Annet Grondman en Gilbert Schierboom  gaan naar het Hulsbeek voor samenwerkingsactiviteiten

25

De bb.groep van  René Becker en Mirja Timmerman en Everdien de Lange gaan naar het Hulsbeek voor samenwerkingsactiviteiten

26

OR

oktober:

v.a.01

Kennismakingsgesprekken voor ouders uit groep 1 ,3 en 6

3

Start kinderboekenweek. De komende tijd besteden wij aandacht aan de kinderboekenweek. Het thema is vriendschap: Kom erbij!
In de hal wordt een tentoonstelling ingericht met verschillende bekroonde boeken en informatie over andere activiteiten.
De voorleeswedstrijd voor bovenbouwleerlingen in de verschillende groepen start.

11

Voorleeswedstrijd voor de klassenkampioenen

v.a. 11

De tentoonstelling van de gemaakte werkjes is te bezichtigen in de hal.

17

MR

22 ™ 28

HERFSTVAKANTIE.

v.a.. 29

Oriënterende gesprekken voor ouders en leerlingen van groep 8.

29

GMR

november:

7

Voorlichtingsavond voor ouders van groep 8 i.v.m. het voortgezet onderwijs. Aanvang 19.30 uur. Plaats: Hal van de school.

7

OR

v.a.12

Start van de 10 minutengesprekken voor de onder- en bovenbouw.

v.a. 19

Start van de 10 minutengesprekken voor de middenbouw

29

MR

december:

.

5

Sint Nicolaas bezoekt de school. (U krijgt t.z.t. een brief met de gang van zaken en aangepaste tijden.)

6

Kinderen mogen een half uurtje later op school komen na pakjesavond.

10

GMRvergadering.

12

OR

12

STUDIEDAG: De leerlingen zijn vrij

20

Kerstviering v.a. 17.00 uur. De kinderen zijn ’s middags VRIJ.

21

Voor groep 1 is de vakantie begonnen. Om 11.50 uur begint voor de groepen 2 t/m 8 de KERSTVAKANTIE.De vakantie eindigt op zondag 06-01-2019.
Bij voldoende animo: Basketbaltoernooi voor de b.b.leerlingen van gr. 7 en 8.

januari:

7

eerste schooldag van het nieuwe jaar

v.a.21

De leerlingen van de midden- en bovenbouw beginnen met de CITO-toetsen

23

OR

28

MR

februari: 

4

GMR

6

STUDIEDAG. De leerlingen hebben deze dag vrij

11

Begonnen wordt ook met de 20-minutengesprekken voor groep 8 i.v.m. het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Uw kind is hierbij aanwezig. Het gaat immers om zijn/haar toekomst!

14

De kinderen van de middenbouw en de bovenbouw krijgen hun verslag

16 tm24

VOORJAARSVAKANTIE.

Vanaf 25

start 10-minutengesprekken voor de midden- en bovenbouw

27

Carnaval op school

maart: 

8

STUDIEDAG: de leerlingen hebben deze dag vrij

13

OR

16

OPEN DAG van 10.00 uur tot 12.00  uur

20

MR

v.a. 25

I.v.m. het praktische verkeersexamen voor groep 8 waaraan alleen kan worden meegedaan op de goedgekeurde fiets worden eerst de fietsen gekeurd en daarna de route gereden. De datum is nog niet bekend.

april:

4

Verkeersexamen voor groep 8: Theorie.

5

Verkeersexamen voor groep 8: Praktijk.

9

Onderwijsdag Consent. De leerlingen hebben deze dag vrij

16

Groep 8 maakt de IEP toets

17

2e dag van de IEP-toets voor groep 8

17

OR

18

Pasen op school

19

Goede Vrijdag is dit jaar NIET VRIJ

22 ™ 05-05

MEIVAKANTIE

mei:

8

MR

v.a.13

Deze week is de avondvierdaagse

20

GMR

v.a. 27

CITO- toetsen midden- en bovenbouw

30 ™ 02-06

HEMELVAARTVAKANTIE

juni:

10

2e Pinksterdag. De leerlingen hebben vrij

11

Groep 8 gaat op kamp naar Ameland

11

2 groepen 6 en 7 gaan op een tweedaags kamp

13

2 groepen 6 en 7 gaan op een tweedaags kamp

18

Schoolbezoek van het Bestuur van Consent

19

STUDIEDAG Leerlingen vrij. i.v.m. de planning voor het komende schooljaar.

19

OR

26

MR
              26 Sportdag

juli:

v.a. 01

v.a.01 10-minutengesprekken op verzoek van leerkracht of ouders.

1

GMR

3

Leerkrachten van de onderbouw vieren hun verjaardag

4

V.a. 13.15 uur kennismaking van de leerlingen met de nieuwe leerkracht en/of medeleerlingen.

9

De leerlingen krijgen hun verslag.

10

Afscheid van groep 8

11

Laatste schooldag.

12

Het team sluit het jaar af met een studie-/evaluatiedag. De leerlingen zijn vrij.
13juli  tot en met 25 augustus zomervakantie
© Copyright - De Wielerbaan | Designed by TesoDesign