MONTESSORISCHOOL “DE WIELERBAAN”.

Beste ouders en/of verzorgers,

Wij hebben de belangrijkste data, voor zover bekend, alvast voor u op een rij gezet.

Aanvullingen en wijzigingen, waaronder schoolreizen, excursies en activiteiten van o.a. Kunst & Cultuur-Concordia en museumbezoeken, leest u in de maandelijkse Montessori Mededelingen die u via SocialSchools ontvangt en op de website kunt vinden, onder het kopje “Nieuwsbrief”.

Activiteiten voor ouders (en lln.) in verband met de voorbereiding op het voortgezet onderwijs kunt u op de websites van de verschillende scholen opzoeken. Wel staat de binnen onze school georganiseerde voorlichtingsbijeenkomst benoemd. De data voor het bezoek van groep 8 aan twee locaties van het voortgezet onderwijs, worden t.z.t. vermeld in de MM.

Wanneer u gebruik wilt maken van de school maatschappelijke dienst, neem dan contact op met één van de beide IBers. Zij kunnen u nader informeren en/of aanmelden.

Jaarrooster 2023-2024

September

4

Eerste schooldag

7

Ouderavond en informatieavond in de groep

13

OR-vergadering

Week 38-39

Omgekeerde oudergesprekken groep 3 en 6

19

Prinsjesdag

21

MR-vergadering

Week 39

Kamp bovenbouw

Oktober

2

Continue rooster tot 14.00 i.v.m. teamscholing vanaf 15.00 uur

3

GMR, start 19.30 uur

4-15

Kinderboekenweek ‘Bij mij thuis’

Week 40

Adviesgesprekken groep 8

10

19.30 voorlichtingsavond VO (Wielerbaan)

23-27

Herfstvakantie

November

16

Groep 8 Risk factory 

29

MR

Week 46-47

10 minuten gesprekken groep 1 t/m groep 7

December

5

Sinterklaasfeest (deze dag een continurooster tot 14.00 uur)

12

GMR, start 19.30 uur

13

Studiedag, alle kinderen vrij

21

Kerstviering v.a. 17.00 (kinderen om 11.50 uur vrij)

22

Alle groepen vrij om 11.50 uur

25-12 t/m 5-1

Kerstvakantie

Januari

8

9

Studiedag Alle leerlingen vrij

Eerste schooldag van 2023

15

Start toetsen MB en BB

25

MR-vergadering

Week 5

Advies gesprekken groep 8

Februari

Week 6 of 7

Doorstroomtoets groep 8 (datum nog onbekend)

6

GMR, start 19.30 uur

6 en 7

Doorstroomtoets

9 Carnaval, continurooster tot 14.00 uur. Groep 2 t/m 4 om 11.50 uur vrij.

15

Kinderen van de MB en BB krijgen hun verslag

16

Studiedag, alle kinderen vrij

19-2 t/m 23-2

Voorjaarsvakantie

Week 9-10

10-minuten gesprekken n.a.v. het verslag groep 3 t/m 7

Maart

Week 9-10

Week 10

10-minuten gesprekken n.a.v. het verslag groep 3 t/m 7

10-minuten gesprekken groep 1 en 2

7

MR-vergadering

19

GMR, start 19.30 uur

20

Onderwijsdag, alle kinderen vrij

Week 12

Groep 8 ontvangt het definitieve schooladvies n.a.v. de doorstroomtoets

25-31 maart

Aanmelding VO

25

Theoretisch verkeersexamen

28

Paasontbijt

29

Goede vrijdag, alle kinderen vrij

31

1e Paasdag

April

1

2e paasdag, alle kinderen vrij

24

MR-vergadering

26

Koningsspelen

29-4 t/m 10-5

Meivakantie

Mei

9

Hemelvaart, valt dit jaar in de meivakantie

14

Schoolreisje onderbouw ‘t Höfke

19

1e Pinksterdag

20

2e Pinksterdag, alle kinderen vrij

21

GMR, start 19.30 uur

21-24

Groep 8 Ameland

Juni

3

Start toetsen MB en BB

19

Sportdag (datum nog onder voorbehoud)

20

MR

Week 26

10 minuten gesprekken groep 2 en herfstleerlingen

24

Studiedag, alle kinderen vrij

Juli

4

Kinderen van de MB en BB krijgen hun verslag mee

Week 28

10 minuten gesprekken groep 5 en facultatief

17

Musical groep 8

18

Laatste schooldag

19

Het team sluit het schooljaar gezamenlijk af.

22 

Start zomervakantie t/m 30 augustus 2024

© Copyright - De Wielerbaan | Designed by TesoDesign