Jaarrooster schooljaar 2021-2022

Augustus

23

Eerste schooldag

27

1ste dag met Tessa Kortenbach

30

2de dag met Tessa Kortenbach

31

Afscheidsreceptie Femmy en Harry voor ouders van 19.00 uur – 21.00 uur

September

1

Afscheid Femmy en Harry met de leerlingen

7

Informatieavond OB

8

Informatieavond MB

9

Informatieavond BB

Week 37-39

Kennismakingsgesprekken groep 1, 3 en 6

14

Risk Factory groep 8

15 

Studiedag, alle kinderen vrij

21

Prinsjesdag

Oktober

4

GMR start 19.30 uur

4

Werelddierendag

4,5

Kamp bovenbouw

5,6

Kamp bovenbouw

6,7

Kamp bovenbouw

7,8

Kamp bovenbouw

11,12

Kamp bovenbouw

6-17

Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil.’

18-22

Herfstvakantie

Week 43-44

Adviesgesprekken

November

Week 43-44

Adviesgesprekken

3

Voorlichtingsavond VO

Week 45-46

10 minuten gesprekken groep 1 t/m 7

12

11.50 alle kinderen vrij, studiemiddag MB en BB 

December

3

Sinterklaas, groep 1 t/m 3 tot 11.50 uur en groep 4 t/m 8 tot 15.00 uur

20

GMR start 19.30 uur

23

Kerstviering v.a. 17.00 (kinderen ’s middags vrij)

24

Alle groepen vrij om 11.50 uur

27-12 t/m 7-1

Kerstvakantie

Januari

10

Eerste schooldag van 2022

17

Start CITO-toetsen MB en BB

Februari
2 Studiedag, alle kinderen vrij 
14 GMR start 19.30 uur
17 De kinderen van de MB en BB krijgen hun verslag
Week 7 20-minuten gesprekken groep 8 met kinderen, i.v.m. het schooladvies VO
21-25 Voorjaarsvakantie
Week 9 20-minuten gesprekken groep 8 met kinderen, i.v.m. het schooladvies VO
Maart
Week 9 en 10 10-minuten gesprekken n.a.v. het verslag groep 3 t/m 7

10-minuten gesprekken groep 1 en 2

15 Onderwijsdag
Half maart Aanmelding VO
19 Open dag, van 10.00 uur tot 12.00 uur
28 Theoretisch verkeersexamen, datum praktijkexamen volgt
April
14 Pasen op school
15 Goede vrijdag, alle kinderen vrij
17 1ste Paasdag
18 2de Paasdag
20-21 IEP-toets voor groep 8
22 Koningsspelen
25-4 t/m 6-5 Meivakantie
Mei
9 GMR start 19.30 uur
16 Start CITO-toetsen MB en BB
26-27 Hemelvaart, alle kinderen vrij
Juni
2 Studiedag, alle kinderen vrij
5 1ste Pinksterdag
6 2de Pinksterdag, alle kinderen vrij
7-10 Groep 8 naar Ameland
27 GMR start 19.30 uur
30 De kinderen van de MB en BB krijgen hun verslag
Juli
7 Kennismakingsmiddag met de nieuwe groep en/of leerkracht
13 Musical
14-7 Laatste schooldag
15-7 Het team sluit het schooljaar gezamenlijk af.
15-7  Start zomervakantie t/m 28 augustus 2022
© Copyright - De Wielerbaan | Designed by TesoDesign