Jaaroverzicht  Schooljaar 2017-2018

Jaaroverzicht ouders 2017-2018-1.pdf
MONTESSORISCHOOL “DE WIELERBAAN”.

Beste ouders en/of verzorgers,
Wij hebben de belangrijkste data, voor zover bekend, alvast voor u op een rij gezet.
Aanvullingen en wijzigingen, waaronder schoolreizen, excursies en activiteiten van o.a. Kunst & Cultuur-Concordia en museumbezoeken, leest u in de maandelijkse Montessori Mededelingen die u via DigiDuif ontvangt en op de website kunt vinden, onder het kopje “Nieuwsbrief”.
De activiteiten voor ouders (en lln.) in verband met de voorbereiding op het voortgezet onderwijs staan ook in dit jaaroverzicht. De data voor het bezoek van groep 8 aan twee locaties van het voortgezet onderwijs, worden t.z.t. vermeld in de MM.
Wanneer u gebruik wilt maken van de school maatschappelijke dienst, neem dan contact op met 1 van de beide IBers. Zij kunnen u nader informeren en/of aanmelden.

September
05 Start van het DNA Culturage dansproject.
11 Info-avonden deze week: aanvang 19.30 uur.
11 Info-avonden deze week: aanvang 19.30 uur.
12 De lessen van Culturage starten voor onderbouw en een middenbouw
13 Info-avond bovenbouw.
14 De lessen van Culturage starten voor middenbouw en bovenbouw.
14 Info-avond onderbouw.
19 Prinsjesdag.
20 ORvergadering. Aanvang 20.00 uur.
25 De bb.groep van meneer Gilbert gaat op 2-daagse schoolreis naar Buurse.
26 De bb.groep van  meneer Rene en juf Tanja gaat op 2-daagse schoolreis naar Buurse.
27 De bb.groep van juf Carla en juf Annet gaat op 2-daagse schoolreis naar Buurse.
28 De bb.groep van juf Mirja en juf Everdien gaat op 2-daagse schoolreis naar Buurse.
Oktober
v.a.02 Kennismakingsgesprekken voor ouders uit groep 1, 3 en 6
03 MR aanvang 19.30 uur
04 Vanaf nu kunt u boeken inleveren voor de boekenmarkt.
04 Start kinderboekenweek. De komende tijd besteden wij aandacht aan de kinderboekenweek. Het thema is Griezelen. Gruwelijk eng!
In de hal wordt een tentoonstelling ingericht met verschillende bekroonde boeken en informatie over andere activiteiten. De bovenbouw begint met de voorleeswedstrijd in de klas. Start van de verkoop van  de ingebrachte boeken.
11 PBS-studiedag voor het team. Leerlingen zijn vrij.
12 Voorleeswedstrijd voor de klassenkampioenen
v.a.12 De tentoonstelling van de gemaakte werkjes is te bezichtigen in de hal.
16 GMR
21 t/m 29 Herfstvakantie
v.a.30 Oriënterende gesprekken voor ouders en leerlingen van groep 8
November
01 OR. Aanvang 20.00 uur
08 Voorlichtingsavond voor ouders van groep 8, i.v.m. het voortgezet onderwijs. Aanvang 19.30 uur. Plaats: Hal van de school.
13 Start van de 10minutengesprekken voor de onder- midden- en bovenbouw.
15 19.30 uur: Informatieavond Stedelijke Mavo
20 19.30 uur: Informatieavond College Zuid
21 19.00 uur: Informatieavond Innova (met leerlingen)
22 19.30 uur: informatieavond Vakschool het Diekman
22 19.30 uur: informatieavond Kottenpark
23 19.00 uur: informatieavond Het Stedelijk Vakcollege (met leerlingen)
29 MR. Aanvang 19.30 uur
29 19.00 uur: informatieavond Het Kottenpark Gymnasium (met leerlingen)
December
05 Sint Nicolaas bezoekt de school. (U krijgt t.z.t. een brief met de gang van zaken en aangepaste tijden.)
06 Kinderen mogen een half uurtje later op school komen na pakjesavond.
06 19.30 uur: informatieavond Bonhoeffer Mavo, Geessinkweg
07 19.30 uur: informatieavond Bonhoeffer, Bruggertstraat (havo-vwo)
07 19.30 uur: informatieavond Bonhoeffer, Wethouder Beverstraat (vmbo b-k)
11 19.30 uur: informatieavond Bonhoeffer, Van der Waalslaan (mavo, havo, vwo)
11 GMRvergadering.
12 19.00 uur: informatieavond Zuid Twee Talig Onderwijs (TTO) (met leerlingen)
13 19.00 uur: informatieavond Kunstklassen Kottenpark (met leerlingen)
13 OR.vergadering. Aanvang 20.00 uur.
21 Kerstviering v.a. 17.00 uur. De kinderen zijn ’s middags VRIJ.
22 Voor groep 1 is de vakantie begonnen en om 11.50 uur begint voor de groepen 2 t/m 8 de KERSTVAKANTIE.  De vakantie eindigt op zondag 07-01-2016.
Bij voldoende animo: Basketbaltoernooi voor de b.b.leerlingen van gr. 7 en 8.
Januari 2018
15 19.30 uur: informatieavond Bonhoeffer, Bruggertstraat, Technasium en Bussinessschool (havo-vwo) voor leerlingen en ouders
16 19.30 uur: informatieavond Bonhoeffer Geessinkweg Bèta Challenge (mavo) voor leerlingen en ouders
31 19.30 uur: informatieavond Bonhoeffer, Van der Waalslaan VWO-plus voor leerlingen en ouders
Februari
07 CARNAVAL
07 OR.vergadering. Aanvang 20.00 uur
08 MR. Aanvang 19.30 uur
08 19.00 uur: informatieavond Zuid, topsport (met leerlingen)
19 GMR
22 De kinderen van de middenbouw en de bovenbouw krijgen hun verslag
26-02  t/m 04-03 VOORJAARSVAKANTIE.
Maart
v.a.12 Start van de 10-minutengesprekken voor de middenbouw en bovenbouw. Begonnen wordt ook met de 20-minutengesprekken voor groep 8, i.v.m. het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Uw kind is hierbij aanwezig. Het gaat immers om zijn/haar toekomst!
17 OPEN DAG, van 10.00 uur tot 12.00  uur
21 OR.vergadering. Aanvang 20.00 uur.
28 Voetbaltoernooi voor de bovenbouwleerlingen van gr. 7 en 8 op 2 opeen volgende woensdagmiddagen. (De finale wordt gespeeld op 11-05)
29 Paasontbijt.
30-3  t/m 02-04    Paasvakantie. Goede Vrijdag is vrij dit jaar.
April
v.a.04 I.v.m. het praktische  verkeersexamen voor groep 8, waaraan alleen kan worden meegedaan op de goedgekeurde fiets, worden eerst de fietsen gekeurd en wordt daarna de route gereden. De datum is nog niet bekend.
04 Voetbaltoernooi voor de bovenbouwleerlingen van gr. 7 en 8
11 Finale voetbaltoernooi
12 Verkeersexamen voor groep 8: Theorie
13 Verkeersexamen: Praktijk.
16 MR. Aanvang 19.30 uur
18 Groep 8 maakt de IEP toets
19 2e dag van de IEP-toets voor groep 8
20 Sportdag
23 GMR
24 Afsluiting dansproject
26 Koningsontbijt
27-04 t/m 13-05    Meivakantie.
Mei
16 OR-vergadering. Aanvang 20.00 uur
21 2de Pinksterdag is een vrije dag.
22t/m25 Groep 8 op schoolkamp naar Ameland
24 Studiedag PBS voor het team. De leerlingen zijn vrij.
v.a.28 Start van de avond-4-daagse.
Juni
07 of 08 Schoolvaardigheidproeven voor gr.7 en gr. 8.
13 Studiedag team, i.v.m. de planning voor het komende schooljaar. Leerlingen vrij.
25 GMR
27 OR.vergadering. Aanvang 20.00 uur
Juli
v.a.09 10-minutengesprekken op verzoek van leerkracht of ouders.
11 Juffendag onderbouw
12 V.a. 13.15 uur kennismaking van de leerlingen met de nieuwe leerkracht en/of medeleerlingen.
17 De leerlingen krijgen hun verslag.
18 Afscheid van groep 8
19 Laatste schooldag.
20 Het team sluit het jaar af met een studie-/evaluatiedag. De leerlingen zijn vrij.
21-07  t/m  02-09-18 zomervakantie
© Copyright - De Wielerbaan | Designed by TesoDesign