Fijn dat je er bent 

‘Hallo’. ‘Welkom’. ‘Fijn dat je er bent’. Alle leerlingen van De Wielerbaan worden bij binnenkomst in het lokaal persoonlijk door de leerkracht begroet. Ze geven elkaar een hand en kijken elkaar even aan. Dit dagelijkse ritueel is belangrijk op De Wielerbaan. Zo is er voor elk kind even persoonlijke aandacht. Het ene kind wil graag vertellen over zijn nieuwe schoenen of zijn verjaardag. Een ander kind heeft deze dag genoeg aan een korte begroeting. De persoonlijke en aangename sfeer is kenmerkend. Er rennen geen kinderen door de gang en er klinkt geen geschreeuw. Kalm lopen leerlingen de school binnen, kiezen in hun klas een werkje uit de kast en gaan aan hun eigen tafel – met daarop hun eigen plantje – aan het werk. Aan de vragenkaartjes op de tafels, ziet de leerkracht welke leerling hulp nodig heeft. Is de leerkracht druk met een leerling, dan helpen de oudere kinderen de jongere kinderen op weg. Leerkrachten en leerlingen hebben oog voor elkaar. Dat is duidelijk.

Kiezen

Er zijn groepslessen, maar leerlingen werken ook veel individueel. De ene leerling is bezig met rekenen, de andere met een taalopdracht, weer anderen met een zaakvak. En er wordt hard gewerkt. Want al mogen leerlingen kiezen wat ze op een dag het eerst of het laatst doen; alle geplande taken moeten wel gebeuren. Niet alleen in de klas wordt geleerd, maar ook in de hal. Daar werken leerlingen op kleedjes. Ze doen dat alleen of samen met een ander kind. Het is typerend voor het Montessorionderwijs. Het kleedje staat voor afbakening, een veilig plekje. De kinderen werken met de beproefde Montessori-rekenmaterialen die het rekenen inzichtelijk maken. Zo rekenen ze met de breukenkegels of leggen ze de duizendketting. Op deze manier ervaren ze dat tienduizend veel en veel meer is dan tien of honderd. In de hal zijn ook gezellige hoekjes gecreëerd, waar kinderen aan de computer werken of zitten te lezen. Dat doen ze individueel, met tweetallen of samen met een hulpouder. Wie een bezoek brengt aan Montessorischool De Wielerbaan merkt het duidelijk: In de aangename en open sfeer op onze school voelen leerlingen zich veilig en op hun plek.

© Copyright - De Wielerbaan | Designed by TesoDesign