Beste ouders,

Ik heet u  welkom en wens alle kinderen een leerzaam, plezierig en succesvol schooljaar.

Hopelijk bent u allen gezond en  heeft u genoten van een mooie vakantie.

Helaas hebben we dit schooljaar ook nog te maken met het coronavirus.

We hanteren dan ook nog de maatregelen vanuit het RIVM, het  protocol staat op de website.

In de bijlage heb ik onze regels en afspraken voor de komende tijd beschreven.

Concreet betekent dit, dat we nog geen ouders tijdens het halen en brengen in school kunnen toelaten.

Bij grote aantallen volwassenen in school is het niet haalbaar om de afstand te handhaven.

U kunt ons natuurlijk altijd bereiken via de telefoon, Social schools of per email.

Na schooltijd kunt u voor vragen of anderzijds met de leerkracht een afspraak maken.

De 1.50 m. is dan wel de afstand die we tot elkaar aanhouden.

Als we ons allemaal aan de maatregelen houden, kan het onderwijs op een veilige manier dit schooljaar plaats vinden.

Blijf gezond en met vriendelijke groeten,

Femmy Sassen.

© Copyright - De Wielerbaan | Designed by TesoDesign