Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Zojuist heeft minister Slob i.v.m. het coronavirus aanvullende maatregelen voor Nederland bekend gemaakt. In deze brief informeren wij u over de gevolgen van die maatregelen voor het onderwijs op dit moment.

Vanaf maandag 16 maart a.s. (morgen) gaan alle scholen dicht, vooralsnog tot 6 april a.s. Kinderen waarvan de ouders vitale beroepen uitoefenen, kunnen als noodmaatregel nog wel naar school voor opvang. Een lijst met vitale beroepen is als bijlage bij deze brief gevoegd. Bij twijfel hierover, neem contact op met de schoolleiding.

Scholen zijn op dit moment druk bezig om het onderwijs op afstand (thuisonderwijs) te organiseren. Hierover krijgt u van de scholen zo snel mogelijk meer informatie.

We doen wat we kunnen in deze buitengewone situatie. We beseffen dat deze maatregel veel impact heeft en rekenen op ieders begrip en medewerking.

Als er meer informatie bekend is, hoort u dat zo snel mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Marcel Poppink Alfons Timmerhuis. Stichting Consent

Jan Winters Andries Mulder Jos Sprakel. Stichting KOE VCO Oost- Nederland

Bijlage: Overzicht van cruciale beroepsgroepen tijdens de COVID-19 uitbraak

Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting.

Specifiek voor COVID-19

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19 uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:

 • Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van

  kinderen en examens.

 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten,

  de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.

 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van

  noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.

 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
 • meldkamerprocessen
 • brandweerzorg
 • ambulance zorg
 • GHOR
 • crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente) (betalen uitkeringen en

  toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades).

  Vitale processen

  Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.

 • Landelijk transport en distributie elektriciteit
 • Regionale distributie
 • Gasproductie, landelijk transport en distributie
 • Regionale distributie
 • Olievoorziening
 • Internet en datadiensten
 • ICT/Telecom
 • Internettoegang en dataverkeer
 • Spraakdienst en SMS
 • Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
 • Drinkwatervoorziening
 • Drinkwater
 • Keren en beheren waterkwantiteit
 • Vlucht- en vliegtuigafhandeling
 • Scheepvaartafwikkeling
 • Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
 • Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal
 • Toonbankbetalingsverkeer
 • Massaal giraal betalingsverkeer
 • Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken
 • Effectenverkeer
 • Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
 • Inzet politie
 • Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen
 • Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)
 • Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers
 • Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven
 • Inzet defensie
© Copyright - De Wielerbaan | Designed by TesoDesign