Beste ouders,

Ik heet u  welkom en wens alle kinderen een leerzaam, plezierig en succesvol schooljaar.

Hopelijk bent u allen gezond en  heeft u genoten van een mooie vakantie.

Helaas hebben we dit schooljaar ook nog te maken met het coronavirus.

We hanteren dan ook nog de maatregelen vanuit het RIVM, het  protocol staat op de website.

In de bijlage heb ik onze regels en afspraken voor de komende tijd beschreven.

Concreet betekent dit, dat we nog geen ouders tijdens het halen en brengen in school kunnen toelaten.

Bij grote aantallen volwassenen in school is het niet haalbaar om de afstand te handhaven.

U kunt ons natuurlijk altijd bereiken via de telefoon, Social schools of per email.

Na schooltijd kunt u voor vragen of anderzijds met de leerkracht een afspraak maken.

De 1.50 m. is dan wel de afstand die we tot elkaar aanhouden.

Als we ons allemaal aan de maatregelen houden, kan het onderwijs op een veilige manier dit schooljaar plaats vinden.

Blijf gezond en met vriendelijke groeten,

Femmy Sassen.

Beste ouders/ verzorgers,

Uiteraard hopen we dat u allen de afgelopen tijd gezond bent doorgekomen en heeft genoten van het mooie vakantieweer.

Het team is blij, dat we maandag 17 augustus, samen met de kinderen,  gaan beginnen aan het nieuwe schooljaar.

Om weer met kinderen te kunnen werken zijn er de nodige afspraken gemaakt. Dit om de veiligheid van uw kind, maar ook van het personeel te waarborgen. Op de website kunt u het protocol voor ouders vinden, mocht u meer informatie willen.

Schooltijden en pauze

De lestijden zijn voor alle leerlingen van 8.30 uur tot 15.00 uur.

Tien uur pauze

Tijdens de tien uur pauze zijn bij de midden- en bovenbouw steeds twee groepen op het veld en twee groepen op het plein. Het veld is inmiddels behandeld tegen de eikenprocessierupsen. De eigen leerkracht gaat mee naar buiten. De leidsters van de onderbouw maken een eigen indeling voor het kleuterplein.

Tussen de middag

Maakt uw kind gebruik van de overblijf, dan kunt u hier een strippenkaart voor aanschaffen.

In totaal hebben de leerlingen tussen de middag van 11.50 tot 13.00 uur pauze, waarvan 30 minuten lunch en de overige tijd bij mooi weer buitenspelen.

De kinderen lunchen samen met de leerkrachten met hulp van een overblijf ouder.

De overblijfouders begeleiden het buitenspel en de andere activiteiten.

Uiteraard is er ook voor de leerlingen gelegenheid om tussen de middag naar huis te gaan.

Contact ouders

Het personeel is te bereiken via de telefoon, een briefje Social Schools of email.

Brengen en halen

We moeten voorkomen dat er massale breng- en haal momenten van leerlingen ontstaan zodat ouders onderling ook 1,5 meter afstand kunnen houden. Wanneer leerlingen zelfstandig naar school kunnen, vragen we u om dit ook te doen. We vragen u om bij het hek aan de Disselhoek bij de hoofdingang afscheid te nemen van uw kind uit de midden- en bovenbouw. Wanneer u uw kind met de auto brengt, blijft u dan zoveel mogelijk in de auto en rijdt u een blokje om in plaats van de buslus te pakken.

Ouders van de leerlingen uit de onderbouw worden verzocht de ingang aan de Batshoek te gebruiken. Hier zal een één richting stuk zijn: aan de Batshoek het pad in en aan de Beugelhoek het pad verlaten. De kinderen mogen gebracht worden naar en gehaald worden bij de tuindeur van het lokaal, waarbij u rekening houdt met de 1,5 meter afstand. Alleen.

Wanneer de leerlingen op school komen, gaan zij direct naar de klas. Daar begroeten zij hun juf of meneer met oogcontact en bijvoorbeeld goedemorgen.

De broertjes en zusjes die samen naar huis gaan, zoeken een punt op het schoolplein waar ze op elkaar wachten.

Afspraken voor binnenkomst en vertrek uit school onderbouw

De breng- en haal plekken voor de onderbouw zijn als volgt:

Groep Gera bij de zandbak.

Groep Sandra/Maudie ter hoogte van de glijbaan.

Groep Marjolein bij de basketbalpaal.

Groep Nicole bij de tuindeur (fietsenstalling) van haar lokaal.

Afspraken voor binnenkomst en vertrek uit school midden- en bovenbouw

De kinderen gaan door verschillende ingangen naar binnen.

Voor de middenbouw groepen van juf Ellen/Sylvia en Anne/Maaike is dat de deur naast de directiekamer.

Voor de groep van juf Mirja/Everdien en juf Juliëtte is dat de tuindeur bij hun lokaal.

Voor de groep van meneer René en juf Merel is dat de zij ingang (bij de fietsenstalling).

Voor de groep van meneer Gilbert en juf Mariët/Maaike is dat de hoofdingang.

De groep van juf Marleen en juf Tanja gebruiken hun eigen ingang.

Hygiëne:

We hanteren de richtlijnen van het RIVM:

  • Extra reiniging van toiletgroepen
  • Regelmatig handen wassen.
  • Allemaal een eigen drinkbeker
  • Geen eten delen.
  • Tafels, stoelen en materiaal regelmatig schoonmaken.

Wij willen u vragen uw kinderen een extra afsluitbare beker mee naar school te geven, voorzien van naam. De beker staat op hun eigen tafel, staat zodat ze de hele dag kunnen drinken.

Bewegingsonderwijs(voorlopig)

De gym/spel activiteiten zullen in aangepaste vorm plaatsvinden. voorlopig zullen de lessen buiten op het veld plaatsvinden. Voor de onderbouw vervallen de gymlessen.

Ziekte

Bij griepklachten van uw kind of een gezinslid met meerdere klachten blijft uw kind thuis. Zie hiervoor de richtlijnen van het RIVM.

.

Met vriendelijke groeten,

MR, team en directie

© Copyright - De Wielerbaan | Designed by TesoDesign