Montessori Mededelingen

AGENDA JANUARI 2024

8

Studiedag, alle kinderen vrij

11

08.30-10.30 spreekuur wijkcoach

16

Visitatie door Consent

24 

OR-vergadering

25

MR-vergadering

Week 4/5

Definitief advies groep 8

STUDIEDAGEN 2024

Maandag 08 januari 2024 (extra studiedag ingepland)

Vrijdag 16 februari 2024

Woensdag 20 maart 2024 Consent Onderwijsdag

Maandag 24 juni 2024

Allereerst de beste wensen voor 2024. We hopen er samen met de kinderen en u een mooi en leerzaam 2024 van te maken! 

MEDEDELINGEN VAN DIRECTIE EN TEAM

  • 16 januari komen een aantal directeuren en een bestuurslid van Consent onze school visiteren. 
  • Vanaf week 3 zijn de cito toetsen.
  • Dinsdag 6 en woensdag 7 februari is de doorstroomtoets voor groep 8.
  • Vrijdag 9 februari vieren we carnaval op school.

PERSONEEL

  • Juf Anne is weer terug van haar zwangerschapsverlof. Zij werkt op maandag en dinsdag. Juf Daan op woensdag t/m vrijdag.
  • Meneer Wout gaat op maandag en dinsdag het leeratelier voor groep 6 doen. Op woensdag doet juf Marjan dit leeratelier en op donderdag en vrijdag juf Esmée.
  • Meneer Wout gaat op maandag en dinsdag na het leeratelier ondersteuning bieden en waar nodig neemt hij een keer een uur een groep over als er groepsbesprekingen zijn.
  • We zijn blij dat juf Kimberley in de onderbouw naast juf Gera gaat werken. Juf Kimberley werkt maandag, dinsdag en vrijdag, juf Gera woensdag en donderdag.
  • Juf Merel zal tot aan de voorjaarsvakantie af en toe een keer een uurtje op school komen. Ze gaat de groep nog niet in om met de kinderen te werken.

HET CROSSBOS

Wij, Tamara, Jorik en Marije, zijn de initiatiefnemers vanuit de wijk voor “project crossbos”. Jullie hebben hier vast al eens vaker over gehoord of gelezen. De gemeente heeft afgelopen november voorbereidende werkzaamheden in het bos gedaan en in het voorjaar zal de rest van de plannen gerealiseerd worden. In verschillende fases zal het crossbos een verandering ondergaan en met goede hoop kunnen we het nieuwe crossbos feestelijk openen aankomende zomer.

Maar, bij een vernieuwd crossbos hoort ook een nieuwe naam en daarom vragen wij de leerlingen (midden- en bovenbouw) van de Wielerbaan om deze te gaan bedenken, samen met een mooi logo. Het idee is dat we van het woord “cross” af willen, omdat wij denken dat dit de lading niet goed dekt.

Tamara en Jorik zullen in het begin van het nieuwe jaar de midden- en bovenbouwgroepen langsgaan om de leerlingen nog even uitleg te komen geven. We zullen een box achterlaten waarin de leerlingen hun logo en nieuwe naam achter kunnen laten. Ook hun eigen naam moeten ze niet vergeten erop te zetten, want een prijsvraag is natuurlijk met een winnaar en een leuke prijs.

Groeten, het Crossbosteam

WIJKCOACH

Wij hebben een nieuwe wijkcoach. Ze heet Petra Prins. Ze heeft de taken van Romy Penalver overgenomen. Met ingang van januari voert zij maandelijks spreekuren voor ouders. Het eerste spreekuur is donderdag 11 januari van 8.30 uur tot 10.30 uur. Binnenkort ontvangt u een brief van haar waarin zij zich voorstelt. Hierin staat ook beschreven met betrekking tot welke onderwerpen u haar kunt benaderen. Mocht u een afspraak met haar willen maken voor aanstaande donderdag, dan kunt u een Social Schools bericht sturen naar één van onze IB’ers, Sandra of Kim. Het spreekuur wordt gehouden in de ruimte van ons bijgebouw op het schoolplein.

GROEN SCHOOLPLEIN

Op het schoolplein staat de kledingcontainer voor ‘textiel eruit, groen erin’. Het sparen gaat goed. Op de volgende site kunt u bijhouden wat we gespaard hebben: https://textieleruitgroenerin.nl/tussenstand/?ss=wielerbaan

Met de leerlingenraad gaan we kijken waar eerst voor gespaard gaat worden. Er zijn nu 1416 punten gespaard, waar we bijvoorbeeld al een insectenhotel voor kunnen krijgen.

MEDEDELINGEN VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De MR heeft niet vergaderd in december. 

MEDEDELINGEN VAN DE OUDERRAAD

We hebben het einde van het jaar afgesloten met een kerstdiner op school. Ondanks het slechte weer hebben we het erg gezellig gehad op de indoor kerstmarkt. Er waren veel ouders die hebben genoten van al het lekkers en de mooie spullen die de kinderen hebben verkocht. Dit heeft geresulteerd in een mooie opbrengst. Het bedrag voor ‘Save the childeren’ is €453,-. Allemaal bedankt hiervoor.

NIEUWS UIT DE PEUTEROPVANG

Voor de kerstvakantie hadden wij het thema feest/jarig. In december was het natuurlijk wel heel veel feest! Samen met de ouders en kinderen hebben we het sinterklaasfeest gevierd. De pieten waren er ook en die hadden cadeautjes mee. Samen dansen, zingen, cadeautjes uitpakken en lekkere pepernoten eten. Wat een gezelligheid! Op de groep mochten we onze schoen zetten. Toen Sint en zijn pieten weer naar Spanje zijn gegaan hebben wij het lokaal in kerststemming gebracht. We hebben samen de kerstboom opgezet en onze themahoek veranderd in een kerstmarkt met lichtjes en kraampjes. Als ouder en kind activiteit hebben we een papieren kerstboom versierd. We hebben het jaar afgesloten met een gezellige kerstbrunch voor ouders en kinderen en hebben genoten van allerlei lekkere hapjes. Wij wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar!