AGENDA MEI 2023

18 en 19 

Hemelvaart

22

Schoolreisje middenbouw ‘Münster’

23 

Schoolreisje onderbouw ‘t Hofke

29

Tweede Pinksterdag

30 mei t/m 

2 juni 

Groep 8 Ameland

STUDIEDAGEN 2022-2023

Woensdag 21 juni 2023

MEDEDELINGEN VAN DIRECTIE EN TEAM

  • De jaarlijkse sportdag is op woensdag 14 juni. De onderbouw heeft de sportdag op school en de midden- en bovenbouw bij AC TION.
  • Deze maand gaan de onder- en middenbouw op schoolreisje en gaat groep 8 op kamp naar Ameland. 
  • Denkt u aan het betalen van het geld voor het schoolreisje en kamp Ameland?

PERSONEEL

  • Juf Ellen is elke paar weken iets meer op school om te re-integreren.
  • Met juf Maaike en juf Sylvia gaat het steeds een klein beetje beter. Zij zijn nog niet begonnen met hun re-integratie.

BEEBALL-TOERNOOI GROEP 4 EN 5

Woensdag 10 mei en woensdag 24 mei is het beeball-toernooi bij Tex Town Tigers voor groep 4 en 5. De ouders van de kinderen die aan dit toernooi meedoen, worden geïnformeerd via Social Schools. De Wielerbaan doet mee met drie teams. Het eerste team speelt op 10 mei en het tweede en derde team spelen op 24 mei. 

PBS 

Schoolbreed besteden we aandacht aan Positive Behavior Support (PBS). We spreken 

concrete gedragsverwachtingen uit aan de hand van de waarden respect, zelfstandigheid, 

verantwoordelijkheid en veiligheid. Elke twee weken staat er een gedragsles centraal waarin 

één of meerdere waarden van de school centraal staan.

In mei staan de volgende PBS-lessen op het programma:

– Het ophangen van de jas en tas aan de kapstok;

– Het lopen naar het speellokaal of naar de gymzaal.

KWINK

Naast PBS zijn we verplicht om een methode te hebben voor sociaal-emotioneel leren, inclusief burgerschap en mediawijsheid. We hadden een verouderde methode die we hebben vervangen door een nieuwere methode die past bij deze tijd. In januari en februari hebben wij een proeflicentie van Kwink gehad. De lessen van Kwink zijn gericht op preventie en de kracht van een veilige groep. De lessen gaan over vriendschap, delen, etc. Deze methode sluit goed aan bij PBS. Eén keer in de twee weken zal een Kwinkles gegeven worden in zowel de onder-, midden- als bovenbouw.

In mei staan de volgende lessen centraal: 

  • Keuzes maken – kiezen met aandacht voor jezelf en de ander
  • Besef van jezelf – heftige emoties verkennen en weten wat je kunt doen

MEDEDELINGEN VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De MR heeft een brief naar het bestuur gezonden om zijn zorgen kenbaar te maken over het personeelstekort op onze school.

Tevens is er een brief uitgegaan naar de wijkregisseur en de wethouder om ze te wijzen op de onveilige verkeerssituatie rondom de kruising Disselhoek/Batshoek/Haarspithoek. Er zijn enkele suggesties gedaan om de situatie voor kinderen veilig te maken.

MEDEDELINGEN VAN DE OUDERRAAD

Er zijn geen mededelingen vanuit de OR deze maand.

NIEUWS UIT DE PEUTEROPVANG

We zijn nog druk bezig met het thema ‘Ik in de lente’.

Ondertussen is Pasen alweer voorbij en hebben wij genoten van een heerlijke paasbrunch met onze eigengemaakte tuinkerssoep. De tuinkers hebben we zelf gezaaid en daarna geoogst. Zo volgen we het hele proces van een zaadje tot een plantje.

Tevens zijn we naar de kinderboerderij geweest samen met de ouders. Hier hebben we een quiz gemaakt over wat je allemaal kan vinden op de kinderboerderij. Daarnaast hebben we geteld hoeveel alpaca’s er zijn. Ook leren we het verschil tussen een zachte vacht en een stekelige vacht.

Als je aan lente denkt, dan denk je niet alleen aan dieren en bloemen, maar natuurlijk ook aan de bloesembomen. Samen met de juffen hebben we een bloesemtak gemaakt van geverfde popcorn. Dit hele proces hebben we samen meegemaakt. Eerst is het een maïskorrel, daarna poft het tot een popcorn. Deze stoppen we in een boterhamzakje met verf erin en dan: schudden maar. Heel even drogen en dan plakken we ze op de tak. Tadaa en de bloesemtak is klaar.

Peuteropvang de Wielerbaan

OVERBLIJF

Voor de overblijf zijn wij op zoek naar overblijfouders. Als u interesse heeft, kunt u via het schoolnummer (053-4768761) contact opnemen met Annemiek, de coördinator van de overblijf.

OPROEP VRIJWILLIGERS VOOR DE SCHOOLBIEB

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de schoolbibliotheek. Op de woensdag- en donderdagochtenden zoeken wij ouders/verzorgers (of opa’s en oma’s) die willen helpen. Heeft u interesse om te helpen, dan kunt u zich opgeven bij juf Merel, juf Birgit of juf Ellen.