agenda juni/Juli 2021

28 juniGMR vergadering
29 juniSchoolreis Middenbouw
1 juli Doorschuifmiddag
2 juli Verslagen mee
7 juliFilmavond groep 8
8 juli Laatste schooldag. Gezellige afsluiting voor de hele school, groep 8 is ’s morgens welkom. Juffendag voor de onder- en middenbouw

Nieuwe Schoolleider 

Beste ouders en kinderen,

Zoals ik eerder heb aangegeven stop ik per 1 september als directeur van De Wielerbaan.

Ik ben heel blij, dat Karin Veldscholte mijn opvolger wordt. Karin heeft de afgelopen twee jaar de opleiding tot schoolleider gevolgd en gaat deze met goed gevolg afsluiten.

Karin gaat in het nieuwe schooljaar aan het werk als  schoolleider van De Wielerbaan.

Ik wens Karin ontzettend veel succes met deze mooie baan.

Hartelijke groet,

Femmy Sassen

MEDEDELINGEN VAN DIRECTIE EN TEAM

  • We kunnen u mededelen dat er volgend jaar 4 onderbouwgroepen, 5 middenbouwgroepen en 5 bovenbouwgroepen zijn. Volgende week  woensdag 30 juni ontvangt u een brief met de indeling van de groepen en de namen van de leerkrachten bij de groepen.
  • Juf Gera is na de vakantie nog niet voldoende hersteld. Juf Rosemarijn Jager heeft de klas van juf Gera gedraaid. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat juf Rosemarijn naar OBS Het Wooldrik. Wij wensen haar veel succes en bedanken haar voorhaar inzet. Juf Maria Martinez zal met ingang van het nieuwe schooljaar de vervanging overnemen. 
  • Meneer Gilbert moet nog een hersteloperatie aan zijn heup ondergaan. Juf Yvet zal na de vakantie hem blijven vervangen.
  • Juf Anne is na de vakantie weer terug van haar zwangerschapsverlof.
  • Juf Sylvia is al met zwangerschapsverlof, we wensen haar een fijn verlof.
  • Na vele jaren werkzaam in het onderwijs te zijn geweest nemen Mariet Hemmer en Annet Grondman met ingang van 1 augustus afscheid van onze school. Zij gaan genieten van hun welverdiende pensioen. 
  • Met ingang van 1 september gaan Femmy Sassen en Harry van de Ven met pensioen. Met een feestelijke afsluiting zullen zij afscheid nemen van onze school. Ook ouders zullen de gelegenheid krijgen om afscheid te nemen. Na de zomervakantie zullen we u meer informatie geven over dit afscheid. 

DOORSCHUIFMIDDAG 1 JULI

’s Middags maken de midden- en bovenbouw leerlingen kennis met hun nieuwe groep en/of met hun nieuwe klasgenoten.

Bedankt voor Alle hulp

In het afgelopen schooljaar konden wij weer rekenen op hulp van ouders bij de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten. Zonder deze hulp is het niet mogelijk om al deze activiteiten te organiseren. Daarom: onze hartelijke dank! 

Filmavond groep 8

Ook dit jaar is de musical van groep 8 verfilmd. Op woensdagavond 7 juli  is de feestelijke première van hun musical “Wow de show!. De rode loper wordt deze avond uitgelegd voor onze filmsterren. Na afloop van de première worden onze filmsterren met hun ouders uitgenodigd voor een hapje en een drankje.

Afscheid van groep 8

We wensen de schoolverlaters Yinthe, Malick, Evelien, Isis, Jolé, Lucas, Franca, Charlotte, Marte, Jelle, 

Christian, Anne, Evi, Cathelijne, Java, Destiny, Manon, Dante, Germain, Vivienne, Suze, Marlou, Isabelle, Hyme, Kristan, Zioncruzi, Lucas A, Donnée, Michelle, Gabriël, Juliët, Lars, Yaniek en Finn een fijne vakantie en veel succes in het vervolgonderwijs!

Wij vinden het fijn om van jullie te horen hoe het daar gaat. Dus kom gerust weer eens even langs om je ‘’avonturen” te vertellen. Jullie zijn altijd welkom!

Voorstelbericht leerplichtambtenaar.

Om beter inzichtelijk te maken wat de werkzaamheden zijn van een leerplichtambtenaar:

Even voorstellen..

 Misschien heeft u mij al in en rondom de school gezien of gesproken. En anders hoop ik dat u mij weet te vinden indien nodig. 

Ik ben Angelo Sjardijn, sinds 2018 Leerplichtambtenaar voor de gemeente Enschede.

Hiervoor werkte ik ook al bij de gemeente Enschede, als Consulent Leerlingenvervoer. Ook in deze functie had ik al veel contacten met scholen uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Hierbij ging het vooral over leerlingen die vanwege lichamelijke-, psychische- of gedragsproblematiek niet zelfstandig naar school kunnen reizen. We keken dan gezamenlijk naar welk vervoerstype passend was voor de leerling en op welke wijze de zelfredzaamheid bevorderd kon worden.

Ik merkte dat ik het ontzettend leuk vond om een ontwikkeling te zien en mee te maken bij een leerling. De functie van leerplichtambtenaar sprak me dan ook erg aan, omdat je hierbij in veel gevallen zelf ook echt een steentje bij kan dragen in de ontwikkeling van de leerling.

Schoolverzuim (spijbelen of te laat komen) kan een signaal zijn dat er op een leefgebied even iets niet lekker loopt. In sommige gevallen heeft een leerling extra hulp of ondersteuning nodig. Als leerplichtambtenaar kan ik samen met mijn ketenpartners kijken of er gepaste hulp ingezet kan worden. Van oudsher heeft leerplicht nog een beetje de stempel van alleen maar straffen en boetes uitdelen. Dit is al lang niet meer het geval, wij zullen in eerste instantie altijd in het vrijwillige kader kijken hoe we de leerling en/of ouders kunnen helpen om het schoolverzuim te doen stoppen. Het uiteindelijke doel is om een leerling met minimaal een startkwalificatie (HAVO, VWO of een MBO2 diploma) het onderwijs te laten verlaten. Hiermee hebben zij namelijk een goede basis en uitgangspositie om de arbeidsmarkt op te gaan.

In principe treedt leerplicht dus in het algemeen niet direct handhavend op. Alleen wanneer men beslist om op vakantie te gaan buiten de vastgestelde schoolvakanties om, zonder toestemming van school, zal de leerplichtambtenaar in beeld komen om mogelijk wel direct straffend op te treden. School is verplicht dit te melden bij leerplicht.

Als ouder/verzorger wilt u natuurlijk ook dat uw kind een fijne schooltijd heeft. Mocht u merken dat uw kind om welke reden dan ook met tegenzin naar school gaat of verzuimt, kunt u dat in eerste instantie met de leerkracht of de intern begeleider bespreken. Komt u er met de school niet uit, dan kunt u advies aan de Leerplichtambtenaar vragen. Ik probeer samen met ouders, leerling, school en

soms diverse ketenpartners een plan te maken. Samen voeren we dit plan uit om

ervoor te zorgen dat het schoolverzuim verdwijnt en uw kind weer met plezier naar

school gaat.

Heeft u nog vragen? Laat het mij gerust weten! Mail dan naar a.sjardijn@enschede.nl of bel naar

06-57886163 .

Met vriendelijke groet,

Angelo Sjardijn

Zomervakantie tot 23 augustus

Wij wensen u allen een fijne en welverdiende vakantie. Wij zien u graag terug op maandag 23 augustus.

Namens,

 Het team van de Wielerbaan.