Agenda augustus en september 2019 MM augustus-september 2019

26 augustus

Start van het nieuwe schooljaar. We hopen dat we weer een goed schooljaar tegemoet gaan.

02 september

19.30 uur: Informatieavond middenbouw

02-03 september

De groep van Gilbert gaat op kamp naar Buurse

03-04 september

De groep van Mirja en Everdien gaat op kamp naar Buurse

04 september

19.30 uur: Informatieavond onderbouw

05 september

19.30 uur: Informatieavond bovenbouw

09 – 10 september

De groep van Marleen gaat op kamp naar Buurse

10-11 september

De groep van René gaat op kamp naar Buurse

Vanaf 30 september

Kennismakingsgesprekken voor de ouders van de groepen 1, 3 en 6

om alvast te noteren

 • Op woensdag 13 november heeft het team een studiedag. De leerlingen zijn deze dag vrij.

Mededelingen van directie en team

 • Na een heerlijke lange prachtige zomervakantie met heel veel mooi weer start het schooljaar weer. Alle leerlingen en ouders van harte welkom in het nieuwe jaar. We hopen ook van dit jaar weer een prachtig en goed schooljaar te maken.
 • De Montessori Mededelingen (MM) worden iedere laatste week van de maand verzonden via SocialSchools. Vervolgens worden zij ook op de website van school gepubliceerd onder het kopje Nieuwsbrief.
 • Femmy ondersteunt directeuren in opleiding. Dit betekent voor onze school dat zij op verschillende dagen afwezig zal zijn. Karin Veldscholte, directeur in opleiding, is dan voor onze school het aanspreekpunt.
 • De leerlingen van groep 2 krijgen op vrijdagmorgen les van Joanneke Oosterhoff en Sandra Snippert. U krijgt deze week een bericht bij wie ze zijn ingedeeld.
 • In de extra bijlage in dit bericht vindt u het gymrooster voor het komend schooljaar voor de Midden- en Bovenbouw.
 • De leerlingen van groep 5 krijgen op vrijdagmiddag les van Mariët Hemmer of van Merel Meenink. U krijgt deze week een bericht bij wie ze zijn ingedeeld.
 • Het informatieboekje en de schoolgids staan beide op de website van onze school.

Personeel

 • Het zwangerschapsverlof van Joanneke Oosterhoff is voorbij. Ze is na de vakantie weer in haar groep begonnen. Welkom terug, Joanneke.
 • Helaas is Annet Grondman nog niet helemaal hersteld. Lammy Houtman zal haar vervangen: op vrijdag werkt ze in de groep van Sylvia de Graaf. Op maandag zal ze RT geven.
 • Sylvia de Graaf verwacht in februari haar eerste kindje. Van harte gefeliciteerd Sylvia.
 • Mattijs Smoorenberg vervangt Gilbert Schierboom. Gilbert is ziek.
 • Merel Meenink vervangt Maudie Douma. Maudie is ziek.
 • Frauke Wesseling loopt stage bij Gera Hasselo.
 • Ook dit jaar zult u verschillende stagiaires aantreffen in de groepen.

Socialschools

Bent u al ingelogd bij SocialSchools? Alle informatie van school verloopt via dit medium.  Gaat u hiervoor op uw computer naar:

www.socialschools.nl

Hier ziet u rechts bovenin de optie inloggen. Uw naam en mailadres zijn al ingevoerd in het nieuwe systeem. Op uw telefoon kunt u de app installeren via de app-store of play-store. Kiest u hiervoor SocialSchools 3.0.

Hebt u nog geen code ontvangen, vraag dan aan Rosalie Dors.

Luizencontrole

Dinsdag 27 augustus, woensdag 28 augustus en donderdag 29 augustus vinden er op school weer luizencontroles plaats. Wilt u op deze dagen ervoor zorgen dat uw kind geen gel, strikjes en dergelijken in het haar heeft, zodat de controles vlot kunnen verlopen.

Mocht er bij uw kind luis geconstateerd worden dan krijgt u een persoonlijk bericht.

Zijn er in de groep van uw kind meerdere kinderen met luis, dan ontvangt u ook bericht via SocialSchools.

Informatieavonden

In de eerste week van september zijn de informatieavonden gepland.

De middenbouw op maandag 2 september.

De onderbouw op woensdag  4 september.

De bovenbouw op donderdag 5 september.

Alle avonden starten om 19.30 uur.

Tijdens deze avond wordt veel relevante informatie gegeven over het komend schooljaar. Het is van belang dat u de avond bezoekt, zodat u op de hoogte bent van de verschillende ontwikkelingen. Ieder schooljaar is anders, dus de informatie die u krijgt zal ook verschillen van voorgaande jaren. U kunt tijdens deze avonden ook vragen stellen over de gang van zaken in de groep. We hopen u allen te mogen verwelkomen.

Gymrooster

In de bijlage vindt u het gymrooster voor het komende schooljaar. Kijkt u zelf even wanneer uw kind(-eren) gymnastiek heeft/hebben.

Onderbouwen:

Op maandagmorgen krijgen de kinderen van de onderbouw gym van de vakleerkracht gymnastiek Tim Bruijs.

Bij slecht weer gaan de kinderen naar de speelzaal. Zij hebben hiervoor gymschoenen nodig met stroeve zolen. Wilt u de spullen in een stoffen gymzak doen, voorzien van de naam. U kunt deze zak bij de klas in een krat doen en daar laten.

             Bovendien beschikken wij over een “kunst”grasveldje, zodat buitenspelen nog fijner is geworden.

Middenbouwen/Bovenbouwen:

Het gymnastiekrooster hangt in iedere klas.

Tijdens de lessen is het dragen van gymkleding en gymschoenen verplicht.

Wanneer uw kind geen gymkleding bij zich heeft, kan het niet meedoen aan de les en wordt het opgevangen in een andere groep.

Wanneer u uw kind een handdoek en een washandje meegeeft, kan het zich na de les opfrissen.

Overblijf

Zoals u weet is er bij ons op school de mogelijkheid tot overblijven. U kunt hiervoor een brief halen bij Rosalie Dors (administratie). Zij is van dinsdag tot en met vrijdag op school aanwezig.

De kinderen nemen voor de overblijf zelf eten en drinken mee.

We hebben tijdens de middagpauze ook de verantwoordelijkheid voor uw kind(eren). Daarom is het van belang dat u duidelijke afspraken maakt met uw kind over de dagen dat hij of zij overblijft.

De overblijf wordt voornamelijk verzorgd door vrijwilligers. Wij merken nogal eens dat kinderen zich niet altijd op de juiste respectvolle manier gedragen. Wilt u uw kind(eren) wijzen op respectvol gedrag naar anderen. Wij zullen hier op school via PBS en taakspel ook de nodige aandacht aan besteden.

Wet op de privacy

In het kader van de wet op de Privacy hebben we van ouders  toestemming nodig om foto’s en andere gegevens te gebruiken. Foto’s en andere gegevens worden altijd alleen voor school gerelateerde doeleinden gebruikt en/of met een wachtwoordbeveiliging geplaatst op de website van school.

U ontvangt deze week een brief op papier waarin u uw toestemming geeft voor bovenstaand. Wilt u dit formulier vóór dinsdag 10 september ingevuld bij de leerkracht van uw kind inleveren.

Jaaroverzicht

Het jaaroverzicht komt binnenkort on-line beschikbaar via SocialSchools.

vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020

Vakantie

Periode

Zomervakantie

zaterdag 13-07-2019  tot en met zondag 25-08-2019

Herfstvakantie

zaterdag 19-10-2019 tot en met zondag 27-10-2019

Kerstvakantie

zaterdag 21-12-2019 tot en met zondag 05-01-2020

Voorjaarsvakantie

zaterdag 15-02-2020 tot en met zondag 23-02-2020

Goede Vrijdag

vrijdag 10-04-2020

Pasen

maandag 13-04-2020

Meivakantie

zaterdag 25-04-2020 tot en met zondag 10-05-2020

Hemelvaart

donderdag 21-05-2020 tot en met vrijdag 22-05-2020

Pinksteren

maandag 01-06-2020

Zomervakantie

zaterdag 04-07-2020 tot en met zondag 16-08-2020

Doelen op het veld

Voor de vakantie zijn de doelpalen, die op het veld geplaatst zijn, feestelijk in gebruik genomen. Op dat moment waren de definitieve doelen nog niet geplaatst. De doelen worden op  woensdag 11 september geplaatst.

Muziek tussen de middag voor overblijfkinderen

Na een verkwikkende vakantie gaan we beginnen met een nieuw schooljaar en daar hoort ook muziek maken bij. Van vakantie tot vakantie gaan we ons bezig houden met bepaalde  thema’s.

Voor iedere periode kan je je opgeven voor het thema van jouw keuze. Je bent dan wel verplicht die periode mee te doen.

Na de zomervakantie tot de herfstvakantie is het thema Lion King met o.a. het lied ‘The lion sleeps tonight’ en ‘jungle sounds’.

Leerlingen die een instrument spelen mogen sowieso meedoen in het orkest:

 • 3 kinderen die klarinet willen leren spelen zijn van harte welkom,
 • 4 kinderen die keyboard willen leren spelen ook.
 • Voor de jungle sounds kunnen 4 kinderen op o.a. djembés leren spelen en
 • kinderen die willen zingen en dansen zijn ook een aantal lessen welkom.

Van de herfstvakantie tot de Kerstvakantie is het thema: SinterKerst, met Sinterklaas- en Kerstliedjes.

Leerlingen die een instrument spelen mogen sowieso meedoen in het orkest:

 • 3 kinderen die klarinet willen leren spelen zijn van harte welkom,
 • 4 kinderen die keyboard willen leren spelen ook.
 • Voor een muzikaal sinterklaasverhaal mogen 4 kinderen geluiden maken met instrumenten
 • en voor de Kerstliedjes zijn 4 kinderen welkom voor de “jingle bells”.

We treden in ieder geval op in de week voor de Kerstvakantie.

Van de Kerstvakantie tot de voorjaarsvakantie is het thema: Lente en vormen we een koor, waarbij we goed leren ademen, inzingen en zingen. Bij de liedjes leren we ook bewegingen of beelden we iets uit.

Van de voorjaarsvakantie tot de Meivakantie is het thema: Muziek uit oude rommel.

We maken instrumenten van allerlei (wegwerp)materiaal en spelen daarmee ritmes die we leren gebruiken op klassieke muziek. We leren luisteren en ‘in de maat” spelen. Ook de spreektekst ‘Machines’ voeren we uit met deze instrumenten.

Van de Meivakantie tot de zomervakantie staat er weer een optreden voor het orkest.

Het thema is: ‘Uit verre landen:

 • Leerlingen die een instrument spelen mogen sowieso meedoen in het orkest.
 • 3 kinderen die klarinet willen leren spelen zijn van harte welkom.
 • 4 kinderen die keyboard willen leren spelen ook.
 • Kinderen die willen zingen en dansen zijn ook een aantal lessen welkom.

Wil je graag meedoen? Schrijf je op maandag 1 september in dan gaan we snel beginnen. Ik heb er zin in!

Groetjes

Liane Kuiper

Mededelingen van de Medezeggenschapsraad

MR-vergadering van 1 juli:

Deze vergadering was vooral van evaluerende aard.

De data voor de MR-vergaderingen in het schooljaar  2019-2020 zijn:

Woensdag 11 september

Maandag 7 oktober

Woensdag 11 december

Dinsdag 28 januari

Donderdag 9 april

Maandag 15 juni

Aanvang 19.30 uur.

De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom deze te bezoeken.