agenda december 2018

5

Sint Nicolaas bezoekt de school. De brief met de gang van zaken en aangepaste tijden is inmiddels verzonden.

6

Kinderen mogen een half uurtje later op school komen na pakjesavond.

10

GMR vergadering.

10

9.30 uur: de hal wordt in Kerstsfeer gebracht.

12

OR

12

STUDIEDAG: De leerlingen zijn vrij

20

Kerstviering v.a. 17.00 uur. De kinderen zijn ’s middags VRIJ.

21

Voor groep 1 is de vakantie begonnen.

Om 11.50 uur begint voor de groepen 2 t/m 8 de KERSTVAKANTIE.  De vakantie eindigt op zondag 06-01-2019.

om alvast te noteren

De mededelingen van januari kunt in de eerste week na de kerstvakantie verwachten.

mededelingen van directie en team

  • Joanneke Oosterhoff is per 29 november met zwangerschapsverlof. Merel Meenink zal haar tot het einde van het schooljaar vervangen.
  • De bak met gevonden voorwerpen wordt tijdens de kerstvakantie opgeruimd. De inhoud wordt aan een goed doel geschonken. Kijkt u voor die tijd nog even of er iets van uw kind in zit.
  • Maandagavond 10 december wordt de school in kerststemming gebracht. Ouders die kunnen helpen zijn van harte welkom vanaf half 8.
  • Vrijdagmorgen 21 december om half 9  ‘s ochtends wordt alles weer opgeruimd. Ook hier bent u van harte welkom om te komen helpen.

Sinterklaas en kerst

De school en ook het podium zijn weer prachtig versierd voor het Sinterklaasfeest. Sinterklaascommissie en andere hulpouders, heel hartelijk bedankt hiervoor. Ook al is Sinterklaas nog in het land, de kerstcommissie is al druk bezig met de voorbereidingen voor dit feest. U ontvangt binnenkort via de SocialSchools een speciaal bericht met de verdere informatie over het kerstfeest.

laatste oproep: luizenouders gevraagd!

Opnieuw doen wij een oproep voor extra hulp voor de luizen-groep. De groep bestaat op het moment uit te klein aantal leden om alle kinderen op school te kunnen controleren. Mocht het zo zijn dat er geen extra hulp komt, zullen we met de controles op luizen moeten stoppen.  Het is van belang dat u uw eigen kinderen regelmatig controleert op deze onwelkome huisdieren. Meldt u besmetting  ook even op school. In noodgevallen kunnen we nog wel een beroep doen op de werkgroep. U kunt zich als luizenouder opgeven bij Rosalie: 053 4768761 Of bij  Astrid Merkelijn 06 42142525

openstelling bijenhoek

Tijdens de open middag van de Bijenhoek hebben we veel ouders en buurtbewoners mogen begroeten. De oogst is verdeeld. Wij vonden het een succesvolle actie.

Bedankt

Directie en team bedanken de ouders, die zitting hebben (gehad) in de OR en MR en de verschillende activiteitencommissies, voor al het werk, de  inzet, betrokkenheid, ondersteuning en hulp bij de verschillende activiteiten. Wij hopen ook in het nieuwe jaar op dezelfde voet door te gaan.

schoolkampen bovenbouw

In de week na Pinksteren zullen de kinderen van de bovenbouw op kamp gaan. Groep 8 is dan van dinsdag t/m vrijdag naar Ameland. De kosten van het kamp voor groep 8 bedragen €120,-

Groep 6 en 7 genieten van een tweedaags kamp naar Delden. De bijdrage voor het  kamp naar Delden bedraagt dit jaar  € 36,–

U kunt het bedrag v oor het kamp van uw kind overmaken op rekeningnummer: NL09 RABO 0163828334

T.n.v. Stichting Ouders van de Wielerbaan Onder vermelding van de naam van uw kind en de groep (naam van de docent).  U mag ook in termijnen overmaken. Op 1 april 2019 moet het hele bedrag zijn overgemaakt.

Mochten we voor februari 2019 niets van u gehoord hebben gaan we ervan uit dat alle kinderen uit groep 8 mee gaan op het schoolkamp naar Ameland. Vanaf februari moeten wij de eerste rekeningen aanbetalen en maken we dus kosten voor uw kind.

vertrouwenscontactpersonen

Binnen elk bedrijf en in elke school is een vertrouwens(contact)persoon aanwezig. Zo ook op de Wielerbaan, wij hebben er zelfs twee. Dit zijn juf Juliëtte en juf Tanja. Zij zijn beschikbaar voor vragen, kleine en grotere problemen die gaan over zaken als (digitaal) pesten, ongewenste intimiteiten of je op een onprettige manier bekeken voelen.  Soms maakt een kind iets mee wat het niet prettig vindt.  Ook dan kan het zijn of haar verhaal ook bij de vertrouwenscontactpersoon kwijt.  Ook ouders met vragen over deze zaken kunnen bij hen terecht.  De juffen beloven niet dat ze alles geheim houden of op kunnen lossen, maar willen wel graag luisteren, of indien gewenst helpen zoeken naar een oplossing. Soms is er hulp van een derde nodig om te zorgen dat alles weer goed komt. Dat gaat altijd in overleg. In de school  hangt een brievenbus, naast de klapdeuren bij het lokaal van juf Juliëtte, waar schriftelijke vragen gesteld kunnen worden. De brievenbus is op slot, zodat de vraag echt geheim blijft voor anderen.  U kunt natuurlijk ook een van beide leerkrachten persoonlijk benaderen na schooltijd. Zegt u er dan bij dat u hen benadert als vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersonen zijn via e-mail te benaderen op het volgende mailadres:

vertrouwenspersoon@dewielerbaan.nl

Mocht u zich liever rechtstreeks melden bij de externe vertrouwenspersoon van Consent,  dan kunt u terecht bij Anne Overbeek, te bereiken op: Tel: 06-30642568 Mail: info@anneoverbeek.nl

leerlingenraad

Marijke Punte begeleidt de kinderraad. Uit iedere groep is een kind vertegenwoordigd. Sinds dit schooljaar is de Leerlingenraad van de Wielerbaan opnieuw begonnen. Hier onder staat een kort verslag van een bijeenkomst.  Samen praten de kinderen over wat zij belangrijk vinden op school. Zo hebben ze ideeën bedacht voor het Sinterklaasfeest en Kerstfeest.

Voor het Sinterklaasfeest:

  1. De kleuters willen graag een extra mooie stoel voor Sinterklaas
  2. De bovenbouwers willen op 5 december helpen met het uitdelen van het lekkers
  3. Ook vinden ze dat het plein gezelliger versierd kan worden als Sint op school komt.
  4. De kinderen van de leerlingenraad gaan pepernoten bakken voor de overblijfouders, als bedankje voor hun goede zorgen tussen de middag.
  5. Daarnaast is het niet eerlijk dat er niet in alle klassen pepernoten gebakken worden
  6. Ook willen ze dat er meer Sinterklaasliedjes gezongen worden in de klassen.

Kerstfeest:

Met kerst willen ze een kerstmarkt met kraampjes op het plein. Op de kraampjes liggen spullen die dan verkocht worden voor een goed doel. De leerlingenraad wil een eigen kraampje met zelfgebakken koekjes.

Het team, vrijwilligers en stagiaires wensen iedereen alvast

Fijne feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar!