Nieuwbrief Oktober

v.a.1

In deze week worden kennismakingsgesprekken met ouders van de groepen 1, 3 en 6 gepland.

2

Eerste typeles

3

Start van de kinderboekenweek.

11

Voorleeswedstrijd voor de klassenkampioenen

11

Tentoonstelling van de gemaakte werkjes voor de Kinderboekenweek

17

MR, start 19.30 uur

22 t/m 28

HERFSTVAKANTIE

v.a. 29

Oriënterende gesprekken voor ouders en leerlingen van groep 8

29

GMR

 

Social Schools

Zoals we hebben aangekondigd krijgt u informatie van school voortaan via SocialSchools. We hebben kunnen constateren dat (bijna) alle ouders inmiddels zijn ingelogd op dit informatiekanaal.

Die ouders die dit nog niet hebben gedaan verzoeken we dit alsnog te doen.  Eventueel kunt u bij Rosalie Dors uw inlogcodes terugvragen.  Er zijn een paar opstartproblemen geweest bij de overgang van DigiDuif naar SocialSchools,  maar die lijken intussen opgelost. Mocht u de post niet ontvangen, wilt u dit dan doorgeven aan Rosalie.

de hal heet nu het werkplein

Zoals u wellicht hebt gezien is de inrichting van de hal in school veranderd, waardoor deze ruimte echt een werkruimte is geworden.  Onze school heeft vaak alle beschikbare ruimte nodig om goed onderwijs te kunnen bieden en kinderen de gelegenheid te geven even in alle rust buiten de groep een werkje te maken. Om half 9 beginnen op het werkplein ook groepslessen ter ondersteuning van het onderwijs in de groepen. Het is daarom belangrijk dat het dan ook rustig is in de hal en de ouders de school verlaten.

Als u na half 9 binnen komt verzoeken we u er rekening mee te houden dat er in de hal gewerkt wordt en les wordt gegeven.

typeles

TYPEN TWENTE – COMPUTERTYPEN

Dit schooljaar zal op dinsdag 2 oktober 2018 weer een cursus gestart worden op de Wielerbaan van 18:30 – 19:30 uur voor leerlingen van groep 6, 7 en 8. In 9 lessen van één uur en om de 2 weken leren leerlingen snel, foutloos en blind typen waar ze hun hele leven plezier en gemak van zullen hebben.

Deze cursus start met 7 leerlingen. De volgende data zijn:

2-10, 16-10, 6-11, 20-11, 11-12, 8-1, 22-1, 5-2, 14-2

We wensen de cursisten veel succes.

Kinderboekenweek

Ook dit jaar zal het lezen  voor kinderen weer volop in de belangstelling staan tijdens de Kinderboekenweek die start op 3 oktober. De midden- en onderbouwgroepen werken rond het thema  vriendschap: Kom erbij! aan een tentoonstelling. Die zal worden opgebouwd vanaf 10 oktober door de hele school. De bibliotheekcommissie besteedt ook aandacht aan het thema vriendjes.

De kinderen van de bovenbouw houden in deze periode een voorleeswedstrijd, waarin eerst per klas een klassenkampioen gekozen zal worden. Uit het groepje van vier klassenkampioenen zal een schoolkampioen gekozen worden die onze school tijdens de Enschedese Voorleeswedstrijd zal vertegenwoordigen.

De bovenbouw op het hulsbeek

De bovenbouwgroepen zijn 24 en 25 september naar het Hulsbeek geweest. Het verslag hiervan wordt op de website van de school geplaatst.

Ouderhulp

Ook in het komende schooljaar hopen we weer een beroep op u te mogen doen. Ouders, verzorgers, opa’s en oma’s die zich voor school willen inzetten zijn hartelijk welkom. We kunnen hulp gebruiken bij de bieb, het ophalen van oud papier, de Bijenhoek, bij de Luizencommissie, de overblijf en het verkeersexamen in april 2019.

Voor algemene schoolactiviteiten kunt u zich bij Rosalie Dors, onze administratief medewerkster opgeven. Even bellen mag ook. Telefoon 053 4768761

Ook hulp in de groepen wordt op prijs gesteld. Bij de klas van uw kind hangt een lijst  waarop u zich rechtstreeks bij de leerkracht kunt aanmelden voor activiteiten.

Overblijfouders

De overblijfgroep is dringend op zoek naar overblijfouders. Vooral op dinsdag en donderdag is versterking nodig. Als u wilt helpen bent U op deze dagen van 11.30 uur tot 13.15 uur op school. Voor de werkzaamheden geven we een kleine onkostenvergoeding. Aanmelden kunt u bij Rosalie Dors, of bij Annemiek Benz. Telefoon 053 4768761

Tuinouders

De Bijenhoek heeft in de zomervakantie de nodige aandacht gekregen. Vooral een schoonmaker van de Wielerbaan met zijn gezin en een aantal leerkrachten zijn druk geweest met het op orde brengen van de Bijenhoek.

We hebben als school behoefte aan mensen die ons kunnen helpen met het onderhoud van de tuinen rondom de school en in de Bijenhoek. Mocht u een uurtje in de week over hebben om tuinwerkzaamheden te doen neemt u dan contact op meneer Gilbert of met school te bereiken op nummer: 053 4768761

Alvast hartelijk dank voor uw hulp.

Het streven is dat in de toekomst de tuin wordt opengesteld voor mensen uit de wijk. We houden u op de hoogte.

Verkeerssituatie voor school

We willen u graag wijzen op het volgende:

Wilt u de volgende regels in acht te nemen:

  • Op de drempel voor de poort  geldt een stopverbod, ook voor het in of uit de auto laten stappen van uw kind(eren).
  • Dit geldt ook voor leveranciers. De poort van de school moet vrijblijven.
  • Parkeert u in de juiste rijrichting. Hierdoor  wordt (o.a. bij het aan- en afrijden) onnodig keren op de weg voorkomen. Dus s.v.p. doorrijden tot de buslus en aansluitend parkeren in de richting van de Dubbelinckhoek.
  • Maak gebruik van de daarvoor bestemde parkeervakken. Blokkeren van in- en uitritten leidt tot onnodige overlast.

Luizen

Bij de luizencontrole na de vakantie bleek dat er in een aantal klassen kinderen zijn met deze ongewenste huisdiertjes. Het RIVM vertelt het volgende :

Hoofdluis

Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekjes op het hoofd. Daar houden ze zich in leven door het zuigen van bloed. Ze kunnen zich vooral snel verspreiden onder kinderen. Daarom is het belangrijk regelmatig te controleren, bijvoorbeeld 1 keer per maand. Begin de behandeling zo snel mogelijk, liefst dezelfde dag.

Luis in je haar? Kammen maar!

Hoofdluis kun je krijgen van iemand die hoofdluis heeft. De luizen lopen van het ene hoofd naar het andere, bijvoorbeeld als kinderen met elkaar spelen of een selfie maken. Ze verplaatsen zich niet via kleding, beddengoed of knuffels. Op basisscholen controleren luizenouders regelmatig of er hoofdluis is. Hoofdluis komt echter bij alle kinderen voor, dus ook bij kinderen jonger dan 4 jaar en kinderen die op de middelbare school zitten. Het is dus ook belangrijk om kinderen thuis regelmatig te controleren op hoofdluis. Je kunt dit bijvoorbeeld op de eerste dag van elke maand doen.
Hoofdluizen zijn niet schadelijk, maar vooral vervelend. Ze kunnen voor veel jeuk zorgen. Om te voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt, is het belangrijk om regelmatig het haar te controleren
. Als kinderen hoofdluis hebben, is het belangrijk dat gezinsleden, klasgenootjes of vriendjes met hoofdluis tegelijkertijd worden behandeld. Zo kunnen ze elkaar niet steeds opnieuw besmetten.