Agenda september 2018

3 Start van het nieuwe schooljaar. We hopen dat we weer een goed schooljaar tegemoet gaan.
4 Vanaf deze week beginnen de judolessen voor de bovenbouw
10 Informatieavond Middenbouw
12 Informatieavond Onderbouw
13 Informatieavond Bovenbouw
24 2 bovenbouwgroepen hebben groepsvormende activiteiten in het Hulsbeek
25 2 andere bovenbouwgroepen hebben groepsvormende activiteiten in het Hulsbeek. U hoort hier zo spoedig mogelijk meer over.

om alvast te noteren

  • Vanaf 1oktober worden kennismakingsgesprekken gepland voor ouders met kinderen uit groep 1, 3 en 6.
  • Op dinsdag 2 oktober beginnen de typelessen. U ontvangt deze week een folder met informatie. Als u belangstelling heeft en uw kind zit in groep 5 kunt u een folder ophalen bij de administratie (Rosalie).

mededelingen van directie en team

  • Na een heerlijke lange prachtige zomervakantie met heel veel mooi weer start het schooljaar weer. Alle leerlingen en ouders van harte welkom in het nieuwe jaar. We hopen ook van dit jaar weer een prachtig en goed schooljaar te maken.
  • In de zomervakantie zijn er drie nieuwe speeltoestellen op het plein geplaatst.
  • De hal van de school is in de vakantie aangepakt: er zijn o.a. nieuwe plafondplaten, lichtkoepels en verlichting aangebracht en de trapopgang heeft een kwastje gehad.
  • De Montessori Mededelingen (MM) worden iedere laatste week van de maand verzonden via SocialSchools. Vervolgens worden zij ook op de website van school gepubliceerd onder het kopje Nieuwsbrief.

PERSONEEL

Dit jaar zult u verschillende stagiaires aantreffen in de groepen. Daarnaast hebben we in de groep van juf Juliëtte een LIO leerkracht.  Verder hebben we een blijde mededeling. Joanneke Oosterhoff, onderbouwleidster, verwacht in januari een baby. We feliciteren haar van harte. We houden u op de hoogte.

Onderbouw

Na de zomervakantie starten we met een 5e onderbouwgroep. Deze groep start in het lokaal naast het trappenhuis, waar voorheen Kinderdomein huisvestte.  De ingang is de ingang op het grote plein.

DigiDuif/socialschools

In de afgelopen maanden is DigiDuif gaan samenwerken met en opgegaan in SocialSchools. De mogelijkheden binnen SocialSchools zijn uitgebreider dan die van DigiDuif. Berichten die u van ons ontvangt verlopen voortaan via SocialSchools.  Hiervoor is het noodzakelijk dat u inlogt bij SocialSchools. Gaat u hiervoor op uw computer naar: www.socialschools.nl   

Hier ziet u rechts bovenin de optie inloggen. Uw naam en mailadres zijn al ingevoerd in het nieuwe systeem. Uw inlogcodes zijn hetzelfde gebleven als bij digiDuif.  Op uw telefoon kunt u de  nieuwe app installeren via de app-store of play-store. Kiest u hiervoor SocialSchools 3.0.

Wet op de privacy

In het kader van de wet op de Privacy hebben we van ouders  toestemming nodig om foto’s en andere gegevens te gebruiken. Foto’s en andere gegevens worden altijd alleen voor school gerelateerde doeleinden gebruikt en/of met een wachtwoordbeveiliging geplaatst op de website van school. U ontvangt deze week een brief op papier waarin u uw toestemming geeft voor bovenstaand. Wilt u dit formulier vóór maandag 17 september ingevuld bij de leerkracht van uw kind inleveren.

Gymrooster

In de bijlage vindt u het gymrooster voor het komende schooljaar. Kijkt u zelf even wanneer uw kind(-eren) gymnastiek heeft/hebben.

Onderbouwen:

Bij slecht weer gaan de kinderen naar de speelzaal. Zij hebben hiervoor gymschoenen nodig met stroeve zolen. Wilt u de spullen in een stoffen gymzak doen, voorzien van de naam. U kunt deze zak bij de klas in een krat doen en daar laten.  Bovendien beschikken wij over een “kunst”grasveldje, zodat buitenspelen nog fijner is geworden.

Middenbouwen/Bovenbouwen:

Het gymnastiekrooster hangt in iedere klas. Tijdens de lessen is het dragen van gymkleding en gymschoenen verplicht. Wanneer uw kind geen gymkleding bij zich heeft, kan het niet meedoen aan de les en wordt het opgevangen in een andere groep. Wanneer u uw kind een handdoek en een washandje meegeeft, kan het zich na de les opfrissen.

Judo voor de bovenbouw

De kinderen van de bovenbouw hebben de eerste woensdagen dit schooljaar tijdens gym-uren een aantal keren judoles. Geeft u uw kind op deze dagen een dunne joggingbroek mee.

groepsinformatieavonden

De groepsinformatieavonden vinden plaaats in de tweede schoolweek. Tijdens deze avonden informeren wij u over ons onderwijs, de projecten, de nieuwe methoden die we hebben aangeschaft, de gymtijden, de feesten, PBS lessen en andere schoolzaken en activiteiten die voor u en uw kind van belang zijn. We maken deze avond geen notulen Wij hopen dat u allen deze avond zult bezoeken. Een uitnodiging met opgavemogelijkheid ontvangt apart via Social Schools.

jaaroverzicht

Het jaaroverzicht komt binnenkort on-line beschikbaar via SocialSchools.

vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie: 20-10-2018 tot en met 28-10 2018

Kerstvakantie: 22-12-2018 tot en met 06-01-2019

Voorjaarsvakantie: 16-02-2019 tot en met 24-02-2019

Meivakantie: 20-04-2019 tot en met  05-05-2019

Hemelvaart: 30-05-2019 tot en met 02-06-2019

Pinksteren: 08-06-2019 tot en met 10-06-2019

Zomervakantie: 13-07-2019 tot en met 25-08-2019

Typeles

TYPEN TWENTE – COMPUTERTYPEN

Al vele jaren wordt er door TYPEN TWENTE computertypen aangeboden op meerdere basisscholen in de regio Twente. En met veel succes, want wij zijn bijzonder trots op ons slagingspercentage: 98 tot 100%! Het door ons ontwikkelde computerprogramma, met duidelijke uitleg en grafieken, geeft de leerlingen namelijk de mogelijkheid om in zeer korte tijd op de correcte manier te leren typen. De cursus is ook geschikt voor leerlingen met dyslexie, autisme en ADHD. De lessen worden altijd gegeven door een ervaren leerkracht, die controleert en eventueel bijstuurt als dit noodzakelijk mocht zijn.

Volgend schooljaar zal op dinsdag 2 oktober 2018 weer een cursus gestart worden op de Wielerbaan van 18:30 – 19:30 uur voor leerlingen van groep 6, 7 en 8. In 9 lessen van één uur en om de 2 weken leren leerlingen snel, foutloos en blind typen waar ze hun hele leven plezier en gemak van zullen hebben. De kosten zijn € 195,- (inclusief examen) en opgeven kan via onze website: www.typentwente.nl .

Mededelingen van de Medezeggenschapsraad

Samenvatting van de notulen van de MR-vergadering van 11 juli 2018

Formatie:

De 5e kleutergroep blijft in school, in het KDV. Hier komt een digibord in. De ruimte wordt door school ingericht. Marjolein Gierveld, bij ons bekend door haar LIO-stage bij ons op school, wordt leerkracht in deze groep.

Schoolkamp Bovenbouw

  • € 110 euro per kind voor het kamp naar Ameland kan echt niet uit. Dit jaar kostte het  € 135 euro per kind waarbij door de leiding erg zuinig met het geld is omgegaan. De kosten worden dit jaar verhoogd. U hoort binnenkort het juiste bedrag.
  • Ook dit jaar wordt betalen in termijnen voor ouders van groep 8 aangeboden.
  • In de week dat groep 8 naar Ameland is wordt voor de groepen 6 en 7 een schoolkamp georganiseerd, waarbij de leerlingen een nachtje gaan slapen.

Wet op Privacy

De klassenindeling staat alleen op voornaam. Voor meer duidelijkheid is de eerste letter van de achternaam vermelden misschien een optie. We werken heel precies, omdat de wet op privacy erg streng is. We zoeken de beste manier.

Overblijf:

Er zijn te weinig overblijfkrachten. Dit houdt in dat de leerkrachten gevraagd is met de kinderen mee te eten.  Er is een grote behoefte aan overblijfhulp. Daar staat een kleine vergoeding tegenover. Overblijfhulpen hoeven geen ouders te zijn. Een verklaring van goed gedrag is wel een vereiste. Die wordt vergoed.  Professionele mensen zijn erg duur. Hulp van opa’s en oma’s is ook welkom.

Voorstellen in nieuwsbrief op IKC