Nieuwsbrief Mei

agenda mei 2018

27-4 t/m13-05 Meivakantie
15 De onderbouw gaat op schoolreis naar buitenspeeltuin het Höfke in Bentelo.
15 Informatie-avond over het schoolkamp naar Ameland voor groep 8. De uitnodiging is al in uw bezit.
17 De middenbouw gaat op schoolreis naar de dierentuin in Münster.
21 2e Pinksterdag
22 t/m 25 Groep 8 gaat op kamp naar Ameland.
24 Studiedag PBS. De leerlingen hebben deze dag vrij.
28-05 t/m 01-06 Avondvierdaagse.

om alvast te noteren

13 juni     Studiedag. De leerlingen zijn deze dag vrij.

mededelingen van directie en team

  • Team en directie zijn bezig in samenspraak met OR een speelsere invulling te geven aan het plein. De eerste voorbereidingen zijn getroffen. De verwachting is dat de nieuwe invulling na de zomervakantie gerealiseerd is.
  • Het verkeersexamen is weer goed verlopen. Alle leerlingen uit groep 8 zijn geslaagd. Alle ouders die hebben geholpen bij het examen hartelijk bedankt. Heel fijn dat u een morgen hebt willen meewerken.
  • De sportdag van vrijdag 20 april was ook weer een groot succes. Alle hulpouders hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
  • Direct na de meivakantie laten wij u weten of we als Wielerbaan mee zullen doen met estafette-staking van 30 mei.

het vakantierooster voor schooljaar 2018 – 2019

Herfstvakantie 22-10-2018 t/m   26-10 2018
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m   04-01-2019
Voorjaarsvakantie 18-02-2019 t/m   22-02-2019
Meivakantie 22-04-2019 t/m  03-05-2019
Hemelvaart 30-05-2019 en    31-05-2019
Pinsteren 10-06-2019
Zomervakantie 15-07-2017 t/m   23-08-2019

 

Diverse schoolgerelateerde kosten

Schoolreizen:

Indien u de kosten voor de schoolreizen nog niet hebt overgemaakt, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doen? U kunt het geld overmaken op rekeningnummer: NL 09 RABO 0163828334 t.n.v. Stichting Ouders van de Wielerbaan, EnschedeO.v.v. de naam van uw kind, de leerkracht van de groep en “schoolreis onderbouw” of “schoolreis middenbouw” of “schoolkamp Ameland”.

 

Overblijven:

Voor het overblijven is een apart rekeningnummer waarop u het geld voor de strippenkaarten kunt overmaken. Dit nummer is:

NL 03 RABO 0191678791 t.n.v. Consent inzake obs de Wielerbaan-Enschede. Vermeld u daar duidelijk bij hoeveel strippen en voor welk kind en bij welke leerkracht hij/zij zit. (Bijvoorbeeld: € 70 overgemaakt onder vermelding van: 40 strippen Henk Bos bij juffrouw Joanneke) Wilt u ook de achternaam van het kind vermelden als die afwijkt van de naam van de rekeninghouder.

let’s present

De leerlingen zijn dit schooljaar bezig geweest met oefenen met dans en presentatie. Tessa Kortenbach heeft een aantal voorbeeldlessen gegeven en de kinderen hebben een korte presentatie geoefend. Op 24 april was de uitvoering.

Voorstelling 1: Groepen van juf Nicole, juf Joanneke, juf Sylvia, juf Mariët, meneer Gilbert en juf Everdien en juf Mirja.

Voorstelling 2: Groepen van juf Gera, juf Sandra en juf Maudie, juf Juliëtte, juf Marijke en juf Anne, juf Stefanie, juf Carla en juf Annet en meneer René.

De opkomst van het publiek was enorm. Wat fijn dat u zo massaal bent komen kijken. Alle hulpouders natuurlijk ook weer hartelijk bedankt voor uw inzet. Van de voorstellingen zijn door een eigen fotograaf foto’s gemaakt. Elk gezin krijgt als herinnering aan deze fantastische dag de beschikking over de foto’s.

avondvierdaagse

In de week van 28 mei tot en met 1 juni vindt de jaarlijkse Avondvierdaagse plaats. Voor dit evenement zijn vrijwilligers nodig om te helpen met het verzorgen van drinken voor onderweg. Verder is het ook altijd fantastisch als er veel ouders mee wandelen om de kinderen te begeleiden. Om te helpen bij de “koek en zopie” kunt u zich al vast aanmelden bij juf Gera of bij de leerkracht van uw kind. Om u aan te melden voor de wandelingen krijgt u een aparte uitnodiging.

Schaken

Gezien het enthousiasme van de kinderen zijn wij nog op zoek naar een ouder of opa of oma die de kinderen schaakles zou kunnen en willen geven. Aanmelden hiervoor graag bij juf Mirja uit de bovenbouw of juf Juliëtte uit de middenbouw.

sportinstuif in de gymzaal

Dag allemaal. Dinsdag 1 mei is er een sportinstuif in de gymzaal Helmerhoek. Wij hebben voor die dag stormbanen en springkussens gehuurd. Het is voor alle basisschoolleerlingen in de Helmerhoek en het vindt plaats van 12:00 tot 14:00 uur.Entree is gratis. Met vriendelijke groeten,  Tim Bruijs  Combinatiefunctionaris Sport en Onderwijs Enschede Zuid.