Nieuwsbrief April

Agenda april 2018

28 Voetbaltoernooi voor het meisjesteam bij de Victoriavelden
30-03 ™ 02-04 Pasen
4 Voetbaltoernooi voor het jongensteam van gr. 7 en 8 bij de Victoriavelden
5 Theorie verkeersexamen voor groep 8
6 Praktisch verkeersexamen voor groep 8
10 De schoolfotograaf komt voor groepsfoto’s en individuele foto’s.
11 Finale voetbaltoernooi
16 MR. Aanvang 19.30 uur
17 Groep 8 maakt de IEP toets
18 2e dag van de IEP-toets voor groep 8
20 Sportdag
23 GMR
24 Afsluiting dansproject
27-04 ™ 13-05 Meivakantie

om alvast te noteren

15 mei:  de onderbouw gaat op schoolreis naar buitenspeeltuin het Höfke in Bentelo.  De kosten hiervoor zijn  € 16,50

17 mei: de middenbouw gaat op schoolreis naar de dierentuin in Münster. De kosten hiervoor zijn €30 . U kunt deze kosten zowel voor de onderbouw als de middenbouw overmaken op rekeningnummer  NL 09 RABO 0163828334 t.n.v. Stichting Ouders van de Wielerbaan, Enschede . O.v.v. de naam van uw kind, de leerkracht van de groep en “schoolreis onderbouw” of  “schoolreis middenbouw”.

mededelingen van directie en team

  • Team en directie zijn bezig in samenspraak met OR een speelsere invulling te geven aan het plein. Er zijn verschillende offertes aangevraagd. Ook een groep kinderen heeft meegekeken naar en meegedacht over de indeling en invulling van onze pleinideeën. Spannend, wordt vervolgd …
  • De open dag van onze school op zaterdag 17 maart was weer een succes. Fijn om zoveel ouders, opa’s en oma’s te zien in school. Ook veel nieuwe ouders hebben informatie gekregen. Kinderen hebben hen goed rondgeleid en in de groepen laten zien hoe wij werken. Heel erg bedankt hiervoor. Verder hebben verschillende ouders van de MR en de OR zich ingezet voor het welslagen van deze ochtend. Hartelijk bedankt voor uw inzet. 

verkeersexamen groep 8

In het begin van het schooljaar heeft zich al een aantal ouders aangemeld voor het begeleiden van het praktische verkeersexamen voor groep 8. Er zijn nog 10 ouders nodig om dit examen mogelijk te maken. Het zou fijn zijn dat, als u beschikbaar bent op vrijdagmorgen, 6 april. Zich wilt aanmelden bij de leerkracht van uw kind of bij meneer René.

dode-hoek- les

De leerlingen van de bovenbouw hebben 14 maart les gekregen over de dode hoek bij een bus of vrachtwagen. Alle leerlingen mochten even achter het stuur zitten van de vrachtwagen en in de dode hoeken van de vrachtwagen gaan staan, om zo te ervaren wanneer een chauffeur je wel en vooral niet kan zien, ondanks alle spiegels die er aan de wagen bevestigd zijn. Het was een zinvolle les voor de kinderen.

uitnodiging: let’s present

De leerlingen zijn dit schooljaar bezig geweest met oefenen met dans en presentatie. Tessa Kortenbach heeft een aantal voorbeeldlessen gegeven en de kinderen hebben een korte presentatie geoefend. Nu is het bijna zover, de uitvoering vindt op 24 april plaats. U wordt van harte uitgenodigd deze voorstelling in het gymlokaal bij te wonen. Dit vindt u achter het winkelcentrum van de Helmerhoek, aan de busbaan:  Runenberghoek 2, 7546 EE Enschede.

Voorstelling 1:

Groepen van juf Nicole, juf Joanneke, juf Sylvia, juf Mariët, meneer Gilbert en juf Everdien en juf Mirja. 11.00 – 11.15 uur: inloop van de ouders en opa’s en oma’s 11.15 – 11.45 uur: voorstelling

Voorstelling 2:

Groepen van juf Gera, juf Sandra en juf Maudie, juf Juliëtte, juf Marijke en juf Anne, juf Stefanie, juf Carla en juf Annet en meneer René 14.00 uur – 14.15 uur: inloop van de ouders en opa’s en oma’s 14.15 uur – 14.45 uur: voorstelling

Schaken

Kinderen van onze school hebben weer meegedaan aan het schaaktoernooi. Eén groepje is doorgegaan naar de volgende ronde. Heel knap gedaan. De vervolgronde op zaterdag 17 maart hebben ze ook goed doorstaan.

Gezien het enthousiasme van de kinderen zijn wij op zoek naar een ouder of opa of oma die de kinderen schaakles zou kunnen en willen geven. Aanmelden hiervoor graag bij juf Mirja uit de bovenbouw of juf Juliëtte uit de middenbouw.

Biebouders gezocht, herinnering:

Hulpouders gezocht! 

Op onze school hebben we een mooie bieb met boeken voor de leerlingen.

De boeken worden regelmatig aangevuld met nieuwe boeken.

Er is een enthousiaste biebgroep met ouders die hier actief mee bezig is.

Al vanaf groep 3 komen de kinderen vol enthousiasme boeken lenen en ruilen in de bieb. Om dit goed te laten verlopen hebben we een goede bezetting nodig van net zo enthousiaste hulpouders.

Daar hebben we uw hulp bij nodig!

De bieb is geopend op:  maandag: 13.00 -14.45 uur en donderdag: 08.30-10.15 uur

Heeft u tijd en zin om onze enthousiaste lezers te helpen bij de uitleen van een boek? Heeft u wekelijks (of maandelijks) een uurtje over? Meld u zich dan bij een ouder of leerkracht van de biebgroep! Zij zullen samen met u kijken wat u voor de bibliotheek kan betekenen. Hoe meer mensen zich melden, hoe minder tijd het iedereen kost. Wij hopen op veel reacties!

Namens de bieb commissie:  Annet Geerlings Marion Klinker, Monique Smoors,  Engelien Woldering, Annemiek Benchaib Lidy Hofstee, Silvia Slot, Mariët Hemmer, Lian Meulenbroek                                      

Overblijfouders gezocht

Herhaald verzoek: De overblijfgroep is dringend op zoek naar nieuwe, enthousiaste mensen die kunnen helpen bij de overblijf.  Als u wilt helpen bent U van 11.30 uur tot 13.15 uur op school. Voor de werkzaamheden geven we een kleine onkostenvergoeding. Aanmelden kunt u bij Rosalie Dors, of bij Annemiek Benz. Telefoon 053 4768761

sportdag 20 april

Op 20 april 2018 houden we voor alle leerlingen van school weer onze jaarlijkse sportdag. Deze dag vindt voor de groepen 3 tot en met 8 plaats op het terrein van AC Tion aan de Geessinkweg.

De onderbouwgroepen hebben sportdag op school. De leerlingen van groep 1 zijn deze dag ook welkom.  Hiervoor ontvangt u nog een apart bericht via de DigiDuif.

Naast de klaslokalen vindt u een inschrijflijst voor ouders die kunnen helpen tijdens de sportdag.

EINDTOETS GROEP 8

Dit jaar hebben wij wederom gekozen om de IEP toets te doen. Deze toets sluit beter aan bij onze werkwijze en is één van de door het ministerie van OWC goedgekeurde  eindtoetsen.

De eindtoets die het anders aanpakt:

Wij vinden dat een eindtoets bedoeld is om te kijken waar een leerling staat. En dat doen we zo eerlijk mogelijk. Daarom geven we een schooladvies gebaseerd op referentieniveaus, de onafhankelijke door de overheid gestelde doelen die vertellen welk niveau leerlingen op overgangsmomenten moeten beheersen. Wij vergelijken leerlingen dus niet met hun medeleerlingen (percentielscore). Daarnaast meten onze vragen alleen dat wat ze moeten meten.

Dat betekent in de praktijk dat bij het meten van de taal- en rekenvaardigheden de leerlingen niet afgeleid moeten worden door hun kennis en kunnen op andere vaardigheden. Taal hoort bijvoorbeeld geen struikelblok te zijn bij rekenen. Daarom zijn de rekenopgaven in de IEP eindtoets zo geformuleerd en opgebouwd dat kinderen die meer moeite hebben met taal, niet struikelen over de vraagstelling. Ook hebben we ervoor gekozen dat de leerlingen de antwoorden in de boekjes zelf invullen om te voorkomen dat we tegelijkertijd organisatorisch vermogen meten.

Meer  informatie is te vinden op: www.toets.nl